Osmanlı Padişahları Soy Ağacı - Tüm Osmanlı Padişahları Liste Halinde

1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu 1922’ye dek tam 623 sene boyunca varlığını sürdürmüştür.

Bu süre içinde 36 padişah imparatorluğu yönetmiş ve sayısız taht kavgası çıkmıştır.

İmparatorluğun başkenti ilk zamanlarda Bursa iken daha sonraları Edirne ve en son İstanbul olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’nin soyu Oğuz Kağan’a kadar gider. Oğuz Kağan’ın oğlu Gün Han’dan Kayı Boyu oluşmuştur. Kayı boyu ise Saçıkaralılar, Atçekenler (Tanrıdağı Türkmenleri), Kurtlu, Sarıkeçili, Kızılkeçli, Haculu ve Karakeçili olmak üzere 7 kısma ayrılır.  Karakeçililerden Kaya Alp, oğlu Süleyman Şah ve Süleyman Şah’ın oğlu Ertuğrul Gazi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi’nin babasıdır.

Osmanlı Soy Ağacı ve Eşleri

Osman Gazi (1299 – 1326)

Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. Osman Gazi (1. Osman) Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun’un oğludur. 1326 yılına kadar 27 boyunca imparatorluğa hükmetti. Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun’dur.

Orhan Bey (1326 – 1361)

Osman Bey ve Malhun Hatun’un oğullarından biri olan Orhan Bey babası öldükten sonra tahta geçmiş ve 35 yıl boyunca imparatorluğu yönetmiştir. Orhan Bey’in; Asporça Hatun, Nilüfer Hatun, Theodora Hatun ve Eftandise Hatun olmak üzere 4 eşi vardır.

Birinci Murat (1360 – 1389)

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un oğlu 1. Murat, 29 yıl kadar devleti yönetmiştir. 1. Murat’ın eşleri Gülçiçek Hatun, Tamara Hatun ve Füldane Hatun’dur.

Yıldırım Bayezid (1. Bayezid) (1389 – 1402)

Birinci Murat ve Gülçiçek Hatun’un oğlu Yıldırım Bayezid Osmanlı İmparatorluğu’na 13 yıl boyunca padişahlık yapmıştır. Yıldırım Bayezid’in eşleri Devlet Hatun, Hafsa Hatun, Sultan Hatun, Despina Hatun ve Devletşah Hatun’dur.

Fetret Devri (1402 – 1413)

Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in Timur’a esir düşmesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır. Bu süreç 11 yıl kadar sürmüştür.

  • İsa Çelebi: 1402’den 1406 yılına kadar devleti yönetmiştir.
  • Süleyman Çelebi: 1402’den 1411’e kadar padişah olmuştur.
  • Musa Çelebi: 1402’den 1413 yılına kadar imparatorluğu yönetmiştir.
  • Mehmet Çelebi: 1402 yılından 1413 yılına kadar padişah olmuştur.

Birinci Mehmet (Mehmet Çelebi) (1413 – 1421)

Yıldırım Bayezid ve Devlet Hatun’un oğullarından biri olan 1. Mehmet Fetret Devri’ndeki karışıklığı sona erdirip 8 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na padişahlık etmiştir. 1. Mehmet’in eşleri Şehzade Hatun, Kumru Hatun ve Emine Hatun’dur.

İkinci Murad (Koca Murad) (1421 – 1444) / (1446 – 1451)

Mehmet Çelebi ve Emine Hatun’un oğlu 2. Murad 23 yıl ve 5 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl boyunca padişahlık yapmıştır. Koca Murad’ın eşleri Hüma Hatun, Hatice Halime Hatun ve Mara Hatun’dur.

Fatih Sultan Mehmet (2. Mehmet) (1444 – 1446) / (1451 – 1481)

İkinci Mehmet ve Hüma Hatun’un oğlu olan Fatih Sultan Mehmet 3 yıl ve 30 yıl olmak üzere toplamda 33 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmiştir. Osmanlı soy ağacı sorgulamada en çok merak edilen padişahlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmesiyle ünlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in eşleri; Emine Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Hatice Hatun, Sitti Mükrime Hatun ve Çiçek Hatun’dur.

İkinci Bayezid (1481 – 1512)

Babası Fatih Sultan Mehmet olan 2. Bayezid’in annesinin kim olduğu muammalıdır. Kaynaklarda Emine Gülbahar Hatun ya da Sitti Mükrime Hatun olabileceği yazılmaktadır. 31 yıl boyunca padişahlık yapan 2. Bayezid’in eşleri; Nigar Hatun, Şirin Hatun, Bülbül Hatun, 1. Ayşe Hatun, Gülruh Hatun, Hüsnüşah Hatun, Gülfem Hatun, 2. Gülbahar Hatun, Ferahşad Hatun ve Güveği Sinan Paşa’nın kızı Muhterem Hanım’dır.

Birinci Selim (Yavuz Sultan Selim) (1512 – 1520)

İkinci Bayezid ve Gülbahar Hatun’un oğlu olan Yavuz Sultan Selim 8 yıl kadar padişahlık yapmıştır. Yavuz Sultan Selim’in eşleri Ayşe Hafsa Sultan ve 2. Ayşe Hatun’dur.

Birinci Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) (1520 – 1566)

Yavuz Sultan Selim ve Ayşe Hafsa Sultan’ın oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşleri Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun ve Fülane Hatun’dur.

İkinci Selim (1566 – 1574)

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan’ın oğlu İkinci Selim 8 yıl padişahlık yapmıştır. Diğer Osmanlı padişahlarının aksine 2. Selim’in tek bir eşi vardır o da Nurbanu Sultan’dır.

Üçüncü Murad (1574 – 1595)

İkinci Selim ve Nurbanu Sultan’ın oğlu 3. Murad 21 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmiştir. Babası gibi tek eşliliği tercih eden 3. Murad’ın eşi Safiye Sultan’dır.

Üçüncü Mehmed (1595 – 1603)

Üçüncü Murad ve Safiye Sultan’ın oğullarından biri olan 3. Mehmed 8 yıl kadar devleti yönetti. 3. Mehmed’in eşleri Halime Sultan ve Handan Sultan’dır.

Birinci Ahmed (1603 – 1617)

Üçüncü Mehmed ve Handan Sultan’ın oğlu olan 1. Ahmed 14 yıl boyunca tahtta kalmıştır. 1. Ahmed’in eşleri Kösem Sultan, Mahfiruz Hatice Sultan ve Fatma Sultan’dır.

Birinci Mustafa (1617 – 1618) /(1622 – 1623)

Toplamda 2 yıl boyunca tahtta kalan fakat sonradan akli dengesizliği yüzünden öldürülen 1. Mustafa’nın annesi Valide Sultan, babası 1. Ahmed’dir.

İkinci Osman (1618 – 1622)

Mahfiruz Hatice Sultan ve 1. Ahmed’in oğlu olan 2. Osman 4 yıl boyunca tahtta kalmıştır. 2. Osman’ın eşleri Akile Hanım, Ayşe Hanım ve Meylişah Hatun’dur.

Dördüncü Murad (1623 – 1640)

Birinci Ahmed ve Kösem Sultan’ın oğlu olan 4. Murad 17 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetmiştir. 4. Murad’ın eşi Ayşe Haseki Sultan’dır.

İbrahim (1640 – 1648)

Kösem Sultan ve 1. Ahmed’in oğlu Sultan İbrahim, savurganlığı ile tanınır. 8 yıl kadar tahtta kalan Sultan İbrahim’in Turhan Hatice Sultan, Saliha Dilaşub Sultan, Hatice Muazzez Sultan, Ayşe Sultan, Saçbağlı Sultan, Mahıenver Sultan, Şivekar Sultan, Telli Haseki Hümaşah Sultan ve Zafire olmak üzere toplam 9 eşi vardır.

Dördüncü Mehmed (1648 – 1687)

Avcı Mehmed olarak da bilinen 4. Mehmed, Sultan İbrahim ve Turhan Hatice Sultan’ın oğludur. 39 yıl boyunca padişahlık yapan 4. Mehmed’in eşleri Emetullah Rabia Gülnuş Sultan ve Afife Sultan’dır.

İkinci Süleyman (1687 – 1691)

Sultan İbrahim ve Saliha Dilaşub Sultan’ın oğlu 2. Süleyman 4 yıl boyunca imparatorluğu yönetmiştir. 2. Süleyman’ın eşleri Hatice Kadın, Behzad Kadın, İvaz Kadın, Süğlün Ka­dın, Şehsuvar Kadın ve Zeynep Kadın’dır.

İkinci Ahmed (1691 – 1695)

Sultan İbrahim ve Hatice Muazzez Sultan’ın oğlu 2. Ahmed 4 yıl padişahlık yapmıştır. 2. Ahmed’in eşleri Rabia Sultan ve Şayeste Sultan’dır.

İkinci Mustafa (1695 – 1703)

Dördüncü Mehmed ve Emetullah Rabi’a Gülnuş Sultan’ın oğlu 2. Mustafa 8 yıl boyunca imparatorluğu yönetmiştir. 2. Mustafa’nın eşleri Saliha Sultan, Şehsuvar Sultan ve Hafize Hanım’dır.

Üçüncü Ahmed (1703 – 1730)

Dördüncü Mehmed ve Emetullah Rabi’a Gülnuş Sultan’ın oğlu 3. Ahmed 27 yıl padişahlık yapmıştır. 3. Ahmed’in eşleri Emine Mihrişah Sultan ve Rabia Şermi Kadın’dır.

Birinci Mahmud (1730 – 1754)

Saliha Sultan ve 2. Mustafa’nın oğlu 1. Mahmud 24 yıl boyunca tahtta kalmıştır. 1. Mahmud’un eşleri Ayşe Başkadın ve Hatem Başkadın’dır.

Üçüncü Osman (1754 – 1757)

Şehsuvar Sultan ve 2. Mustafa’nın oğlu 3. Osman 3 yıl padişahlık yapmıştır. 3. Osman’ın eşleri Leyla Başkadın, Zevki Kadın ve Ferhunde Emine Kadın’dır.

Üçüncü Mustafa (1757 – 1774)

Üçüncü Ahmed ile Emine Mihrişah Kadın’ın oğlu olan 3. Mustafa 17 yıl boyunca imparatorluğu yönetmiştir. 3. Mustafa’nın eşleri Mihrişah Valide Sultan, Adilşah Kadın ve Rifat Kadın’dır.

Birinci Abdülhamid (1774 – 1789)

Üçüncü Ahmed ile Rabia Şermi Kadın’ın oğlu olan 1. Abdülhamid 15 yıl tahtta kalmıştır. 1. Abdülhamid’in eşleri Ayşe Sineperver Kadın, Binnaz Kadın, Dilpezir Kadın, Hümaşah Kadın, Mehtabe Kadın, Mislinayab Kadın, Muteber Kadın, Nakşidil Sultan, Nevres Kadın, Fatıma Şebisefa Kadın, Ruhşah Hatice Kadın, Nükhetseza Hanım, 2. Ayşe Kadın, 3. Ayşe ve Mihriban’dır.

Üçüncü Selim (1789 – 1807)

Üçüncü Mustafa Mihrişah Valide Sultan’ın oğlu 3. Selim 18 yıl imparatorluğu yönetmiştir. 3. Selim’in eşleri Nefizar Başkadın ve Afitab Başkadın’dır.

Dördüncü Mustafa (1807 – 1808)

Ayşe Seniyeperver Sultan ve 1. Abdülhamid’in oğlu olan 4. Mustafa 1 yıl padişahlık yapmıştır. 4. Mustafa’nın eşleri Seyyare Kadın, Dilpezir Kadın ve Şevkinur Kadın’dır.

İkinci Mahmud (1808 – 1839)

Nakşidil Valide Sultan ile 1. Abdülhamid’in oğlu olan 2. Mahmud 31 yıl tahtta kalmıştır. 2. Mahmud’un eşleri Bezmialem Sultan ve Pertevniyal Sultan’dır.

Abdülmecid (1839 – 1861)

İkinci Mahmud ve Bezmialem Sultan’ın oğlu 4. Mustafa 22 yıl padişahlık yapmıştır. 4. Mustafa’nın kadınefendileri, ikballeri ve gözdeleri vardır. Kadınefendileri; Servetseza, Şevkefza Valide Sultan, Hoşyar, Tirimüjgan, Verdicanan, Düzdidil, Gülcemal, Rahime Perestu Valide Sultan, Mahitab ve Bezmiara’dır. İkballeri;  Nalandil, Ceylanyar, Serfiraz, Gülüstü, Nergis, Navekmisal, Nesrin, Şayeste ve Nükhetseza’dır. Gözdeleri ise Yıldız, Safderun ve Hüsni Canan’dır.

Abdülaziz (1861 – 1876)

İkinci Mahmud ve Pertevniyal Valide Sultan’ın oğlu olan Sultan Abdülaziz 15 yıl boyunca tahtta kalmıştır. Sultan Abdülaziz’in eşleri Dürrinev, Hayranıdil, Edadil, Neşerek ve Gevheri Kadınefendilerdir.

Beşinci Murad (1876 – 1876)

Şefkefza Sultan ve Sultan Abdülmecid’in oğlu olan 4. Murat sadece 93 gün padişahlık yapmıştır. 4. Murad’ın eşleri Elaru Mevhibe, Reftarıdil, Şayan ve Meyli Servet Kadınefendilerdir.

İkinci Abdülhamid (1876 – 1909)

Tirimüjgan Kadınefendi ve Sultan Abdülmecid’in oğlu olan 2. Abdülhamid 33 yıl tahtta kalmıştır. 2. Abdülhamid’in eşleri Nazikeda, Bedrifelek, Safinaz Nurefzun, Bidar, Dilpesend, Mezide Mestan, Emsali Nur ve Müşfika Kadınefendilerdir.

Beşinci Mehmed (1909 – 1918)

Sultan Abdülmecid ve Gülcemal Kadın Efendi’nin oğlu olan 5. Mehmed 9 yıl boyunca devleti yönetmiştir. 5. Mehmed’in eşleri Kamres, Dürr-i Aden, Mihrengiz, Nazperver ve Dilfirib Kadınefendilerdir.

Altıncı Mehmed (1918 – 1922)

Sultan Abdülmecid ve Gülüstü Hanım’ın oğlu olan 6. Mehmed 4 yıl kadar padişahlık yapmıştır. 6. Mehmed’in eşleri Emine Nazik Eda, Seniye İnşirah, Şadiye Müveddet, Nevvare ve Nimet Nevzad Kadınefendilerdir.