Radyoskopi ve Radyografi Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Radyoskopi

Röntgen çekim teknikleri olan radyoskopi ve radyografi nedir? ayrıca radyoskopi ve radyografi arasındaki farklar nelerdir? sorularının yanıtı hemen alt kısımda verilmiştir.

RADYOSKOPİ NEDİR?

 • Radyoskopi kavramının diğer ismi floroskopi demektir. 
 • Röntgen ışınları ile hastayı görüntüleme tekniklerinden bir tanesidir. 
 • Hasta x - ışını ile floroskopik ekran arasına yerleştirilir. 
 • Bu ekran üzerine x ışını düştüğü zaman florosans denilen bir parlama meydana gelir. 
 • Hasta üzerinden geçirilen bu ışınlar floroskopi ekranına düştüğü zaman hastanın görüntüsü bu ekrana yansır. 
 • Bu şekilde yapılan röntgen çekme tekniği anında görüntü oluşturma tekniğidir. 
 • Hastanın (bu teknikle filmi çekilen objenin) her türlü hareketi anlık olarak floroskopi ekranına yansır. 
 • Bu tür cihazlarda gerektiği zaman daha uygun görüntü almak için radyografi yapan ek bir düzenekte yer alır.  

RADYOGRAFİ NEDİR?

Bir üst başlıkta floroskopik ekran ile film çekmeyi anlattık. O tekniğe radyoskopi denilmektedir. Floroskopik ekran yerine röntgen filminin kullanıldığı yönteme ise radyografi denilmektedir. 

 • Bu yöntemde çekilen görüntü durağandır. Bir üst başlıkta anlatmıştık radyoskopi yöntemi hareketliydi. Hastanın anlık görüntüsü ekrana yansıyordu. Bu teknikte ise hastanın filmin çekildiği ana ait görüntüsü filme yansır. 
 • Bu teknikte hastanın üzerinden geçen x - ışınlarının röntgen filmi üzerinde görünür hale getirilmesi için banyo işleminden geçirilmesi gereklidir. 
 • Film üzerine bu şekilde (x-ışını yansıtmak suretiyle) yansıtılarak oluşturulan radyografik görüntüler anolog görüntülerdir. 
 • Radyografi tekniği ile elde edilen görüntü herhangi ikinci bir işleme tabi tutulmadan direk elde edilebileceği gibi görüntüsü alınmak istenen organ yada çevresine bir ilaç vermek suretiyle de elde edilebilir. 
 • Yapılan bu şekildeki görüntülemeye kontrastlı radyografi denir. 

Kontrastlı Radyografi Türleri Nelerdir?

Bir üst başlıkta anlattığımız konstrastlı filmi daha iyi anlayabilmeniz için bir kaç örnek vermek isteriz. Bu görüntüleme tekniklerinin en bilineni IV Röntgendir.

 • IV Röntgen : İntravenöz ürografi olarak ifade edilir. Damar yolundan kontrast madde verildikten sonra yapılan çekimdir. Taş düşüren hastalalarda çok sık bu teknik uygulanır. 
 • Mide duedonum grafileri : Ağızdan baryum sülfat solüsyonu verilerek yapılan çekimdir. 

Düz Radyografi Nedir?

Kontrast madde kullanılmadan yapılan çekimlere düz radyografi denir. Normal çekildiğimiz Akciğer Grafileri, El yada ayak organlarını vs göstermek için düz röntgen çekimi yapılır. 

Radyogram ve  Röntgenogram Nedir?

Çekim işleminden sonra görüntünün banyo edilerek sabit hale getirilme işlemine radyogram yada röntgenogram denilir. 

RADYOGRAFİ İLE RADYOSKOPİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Bu sorunun cevabını aslında yukarıda her bir başlıkta ayrı ayrı ifade etmiştik. Aynı sorunun cevabı maddeler halinde aşağıdaki gibidir: 

 • Radyoskopi tekniğinde organların içi anlık olarak yansır. Bu görüntüyü almak için radyo opak maddeler kullanılır. 
 • Radyoskopi tekniğinde bazı organların çekimi yapılır. Bu organlar yemek borusu, mide, kalın ve ince bağırsaklar. Bu tekniğin en ayırıcı özelliği dinamik olmasıdır. Çünkü radyografi tekniği durağandır. 
 • Radyografi tekniğinde vücudun bir bölümünün anlık görüntüsü röntgen filmine yansıtılır. Görüntünün alındığı ana ait durağan bir görüntüdür. Bu teknikte kemikler ve dokuların çekimi yapılır. Diğer teknikte genellikle organların çekimi yapılıyordu. 
 • Klasik film çekimleri radyografi çekimidir. Özellikle kemiklerin çekimi bu teknikte yapılır. Filmde kullanılan ışınlar dokuların yoğunluğuna göre verilir. Kemiklerde doku oranı yoğun olduğu için daha yoğun röntgen ışını yansır. Dolayısı ile kemikler daha beyaz gözükür bu çekimlerde.