TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır? TEOG Puan Hesaplama(YEP)

TEOG sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci özellikle "TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?" sorusuna cevap aramaktadır. Sınava girmeden önce  TEOG puanlama kriterlerini bilmeniz ve TEOG sınavını tanımanız başarı için atacağınız adımlarda önünüzü daha net görebilmek amacıyla fayda sağlayabilir.  Aynı zamanda bu yazı veliler ve öğretmenler tarafından da TEOG puan hesaplanmasının nasıl olduğunun anlaşılması amacıyla kullanılabilir. TEOG puan hesaplanmasının nasıl olduğunun anlaşılabilmesi için örnek üzerinden hesaplama yapılmıştır. Örneği dikkatlice incelerseniz puan hesaplamayı daha iyi anlamanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda alt kısımda yer alan TEOG puan hesaplama modülünü de kullanarak hesaplama yapabilirsiniz. TEOG Puan hesaplama modülü MEB uyumludur ve doğru sonuç vermektedir.

TEOG SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULMAKTADIR?

TEOG sınavlarında;

Türkçe,Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil alanlarından soru sorulmaktadır.

TEOG’DA HER DERSTEN KAÇ SORU SORULUYOR?

TEOG sınavında her alandan 20 soru sorulmaktadır. Öğrencilere 40 dakika süre verilmektedir. Her bir soru 5 puan değerindedir. Örneğin herhangi bir ders için 15 doğru yapan bir öğrenci 5x15=75 Puan alır. TEOG'da yanlış verilen şıkların doğru cevapları götürmesi durumu yoktur.

TEOG PUAN HESAPLAMASI ÖRNEĞİ

TEOG puanının nasıl hesaplandığının anlaşılabilmesi için örnek üzerinden hareket etmek siz değerli öğrenciler için daha faydalı olacaktır. MEB TEOG puan hesaplama kriterlerine uygun olarak TEOG hesaplamasını sizler için adım adım yapacağız.

1  1.ADIM: TEOG MERKEZİ SINAV NOTLARININ BELİRLENMESİ

Açıklama: Ahmet isminde çalışkan bir öğrencimizin notlarını inceliyoruz.

ÖĞRENCİNİN 1.DÖNEM TEOG SINAV NOTLARI
Matematik 95
Fen ve Teknoloji 90
Türkçe 85
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 95
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 100
Yabancı Dil 95

 

ÖĞRENCİNİN 2.DÖNEM TEOG SINAV NOTLARI
Matematik 90
Fen ve Teknoloji 95
Türkçe 90
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 100
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 95
Yabancı Dil 100

Ahmet isimli öğrencimizin birinci ve ikinci dönem merkezi sınav notları üste yer alıyor. Bu rakamlar örnek teşkil etmesi açısında verilmiştir. Siz kendinize göre rakamları değişebilirsiniz.

2.ADIM: TEOG DERS KATSAYILARININ ANLAŞILMASI

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavında her bir dersin katsayısı aynı değildir. MEB tarafından belirlenen bu katsayılar aslında derslerin ortalama hesaplanırken hangi ağırlıkta etki edeceğini de göstermektedir.  Matematik, Fen ve Teknoloji ve Türkçe derslerinin katsayıları 4 iken, İnkilap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce katsayıları 2 olark belirlenmiştir. Alt kısımda yer alan tabloda derslerin katsayıları verilmiştir.

TEOG KATSAYILARI
Matematik Katsayısı 4
Fen ve Teknoloji Katsayısı 4
Türkçe Katsayısı 4
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Katsayısı 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Katsayısı 2
Yabancı Dil Katsayısı 2
TOPLAM KATSAYI 18
3.ADIM: 1.DÖNEM VE 2. DÖNEM ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMA (OSP1 VE OSP2)

Birinci dönem ortak sınavını hesaplarken derslerin ağırlıklı ortalamasını bulmamız gerekiyor. Ardından bulduğumuzu puanı 700’lük sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Kafanızı çok meşgul etmeden direk formülü verelim ve ardından formülümüzü üste yer alan 1.Dönem ve 2.DönemTEOG notlarına göre hesaplayalım.

TEOG Sınav Puanı Formülü = (((Matematik Notu x Matematik Katsayı + Fen Notu x Fen Katsayı + Türkçe Notu x Türkçe Katsayı + İnkılap Notu x İnkılap Katsayı + Din Kültürü Notu x Din Kültürü Katsayı + Yabancı Dil Notu x Yabancı Dil Katsayı ) / Toplam Katsayı) / 100 x 700

1.Dönem TEOG Sınav Puanı: (((95*4+90*4+85*4+95*2+100*2+95*2)/18)/100)*700 = 645,5555

2.Dönem TEOG Sınav Puanı: (((90*4+95*4+90*4+100*2+95*2+100*2)/1EX8)/100)*700 = 657,2222

Evet üste gördüğünüz üzere OSP1 ve OSP2 puanlarını hesaplamış olduk. OSP1 paunı = 645,5555 , OSP2 Puanı ise 657,2222 olarak sonuçlanmıştır.

4.ADIM: AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI (AOSP) HESAPLAMA

Bu adımda üste elde ettiğimiz OSP1  ve OSP2 puanlarını yani 1. Dönem ve 2. Dönem TEOG puanlarını toplayıp 2’ye bölüyoruz

AOSP FORMÜLÜ: (OSP1 + OSP2)/2

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI (AOSP)= (645,5555+657,2222)/2=651,3889

5- ADIM YERLEŞTİRME ESAS PUANI (YEP) HESAPLAMA

Hesaplama işlemimizin en son adımında öğrencinin 6. Sınıf , 7.Sınıf ve 8.Sınıf yıl sonu başarı puanlarının olması gerekmektedir. Yıl sonu başarı puanlarınızı e-okul üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Şayet 8.sınıf notunuzu henüz bilmiyorsanız "tahmini" olarak bir başarı puanı girerek hesaplama yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİNİN YIL SONU BAŞARI PUANLARI
6.SINIF YIL SONU BAŞARI PUANI 90,68
7.SINIF YIL SONU BAŞARI PUANI 95,70
8.SINIF YIL SONU BAŞARI PUANI 97,50

YEP hesaplanırken AOSP puanı ile birlikte 6,7 ve 8.sınıf başarı puanları toplanıp çıkan sonuç 2’ye bölünmektedir.

YERLEŞTİRME ESAS PUANI(YEP) FORMÜLÜ= (AOSP+6.SINIF BAŞARI PUANI + 7.SINIF BAŞARI PUANI + 8.SINIF BAŞARI PUANI ) / 2

YEP PAUNI= (651,3889+90,68+95,70+97,50)/2 = 467,63445

Sonuç olarak üste aldığınız puan "500 üzerinden" değerlendirilir.  1. DÖNEM ve 2.DÖNEM TEOG sınavlarından hiç yanlışı olmayıp yıl sonu başarı puanları(6.,7. Ve 8. Sınıf için) yüz olan bir öğrencinin alabileceği en yüksek puan 500’dür.

TEOG MERKEZİ SINAVINDA OKUL PUANIN ETKİSİ NEDİR?

Öğrencilerin merak ettiği konulardan biri TEOG puanı hesaplamasında "Okul puanı etkisi ne kadar" olduğudur. 1.Dönem TEOG Notları ile 2.Dönem TEOG puanları 700 üzerinden değerlendirildiğini üstte belirtmiştik. OSP1 ve OSP2 hesaplandıktan sonra YEP hesaplanmaktadır. Yapılan hesap üstte belirttiğimiz gibi en yüksek puan 500 olacak şekle dönüşütülüyor. Yapılan hesaptaki matematiksel denklemdeki oranlar dikkate alındığında okul puanı TEOG YEP puanına %30 oranında etki ettiği sonucu çıkmaktadır. 

TEOG sınavında 1.Dönem ve 2.Dönem Merkezi sınavları yerleştirme puanına %70 Oranında etki etmektedir. Okuldan alınan başarı puanları ise %30 oranında yerleştirme puanına etki etmektedir. 

Okul puanı etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için TEOG notları aynı olup okul puanları farklı olan iki öğrenci üzerinden örnek bir hesaplama yaparak ne kadarlık bir puan farkının olduğunu anlamaya çalışalım.

İki öğrencinin de TEOG 1.Dönem ve 2.Dönem merkezi sınav notlarını tüm dersler için 100 kabul edelim. İlk öğrencinin diploma notunu 100, ikinci öğrencinin diploma notu 90 kabul edelim.

Bu durumda 1. Öğrencinin YEP PUANI: 500 iken,

2. Öğrencinin YEP PUANI: 485 puan alur.

Aradaki 15 puanın nedeni ikinci öğrencinin diploma notunun birinci öğrenciden düşük olmasıdır. 

1.DÖNEM TEOG ORANIYLA 2.DÖNEM TEOG ORANLARI AYNI MI?

Eğitim öğretim yılı içerisinde merkezi sınav iki defa yapılmaktadır. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında 1.Dönem ve 2.Dönem ağırlıklı oranlarının aynı olduğunu bilmenizi isteriz. Değişen tek şey öğrencilerin 1.Dönemde daha az konudan sorumlu olmasından dolayı 2.Döneme göre sınavın nispeten daha kolay olduğu söylenebilir. Sınav iki dönem halinde olduğu için öğrencilerin her durumda moral ve motivasyonunu bozmaksızın sınava hazırlanmalarını temenni ediyoruz.

ORTAK SINAVDA SORU İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Okullarda yapılan sınavlar gibi eğer bir soru iptal edilirse, öğrenci lehine bir adım atılır ve o iptal edilen soru tüm öğrenciler için doğru yapılmış kabul edilir.

TEOG MERKEZİ SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 1.Dönem Merkezi sınavları 29-30 Kasım 2017 tarihinde yapılacaktır. 2.Dönem için sınav tarihleri henüz belli olmamıştır. İlk dönem 6, ikinci dönem 6 olmak üzere eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler toplam 12 sınava girmektedir.