Eğitime Hazırlık Ödeneği 2022 ve 2023 Yılında Ne Kadar?

2022 ve 2023 yılları için ödenmesi gereken eğitime hazırlık ödeneği miktarının ne kadar olduğu belli oldu.. 

2022 Eğitime Hazırlık Ödeneği

Toplu sözleşme sonuçlarına göre 2022 yılı için Eğitime Katkı Ödeneğinin 1325 TL olacağını açıklanmıştır.

Eğitim Ödeneği 2. Dönem Ne Kadar?

Bu ücret yılda sadece tek sefere mahsus ödenmektedir. Dolayısı ile Eğitim ve Öğretim Yılının başladığı Eylül ayında ödenen bu ücret İkinci dönem okul başında tekrardan ödenmez. 

Eğitim Ödeneği 2021 Yılında Ne Kadardı?

Kırtasiye parası geçen yıl tüm öğretmenlere ödendi (Genelde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Mal Müdürlüklerini hızına göre Eylül ayının son haftaları veya Ekim ayının ilk haftası gibi ödenmektedir.). Ödenen tutar ise 2021 yılında 1210 TL'ydi. Bu rakam 5 yıl önce yapılan 4.toplu sözleşme kararıyla belli olmuştu. Ayrıca ödemelerde vergi dilimi kesintisi olabiliyor. Bu kesinti miktarı 8-9 TL gibi bir düşüşe neden olacaktır Yani 2022 yılı için 1325 TL hazırlık ödeneğinde 10 TL'ye yakın kesinti olacağını belirtmek isteriz. Ayrıca 2023 yılında kırtasiye ödeneği 1400 TL olarak ödenecek.

Yıllara göre:

2021: 1210 TL

2022: 1325 TL

2023: 1400 TL

Hazırlık Ücreti Ne Zaman Yatar?

Eğitime hazırlık ödeneğini okullar kendi hazırlayıp ilgili müdürlüklere göndermektedir. Ardından ücretler banka hesabi üzerinden yatırılmaktadır. Bu noktada listelerin hazırlanmasına bağlı olarak, ilgili müdürlüklerin işlem hızına ve bankaların yatan ücretleri bir süre bekletmesi de göz önünde tutulursa 2-3 hafta içerisinde banka üzerinden ücretlerin yatırılabileceği tahmin edilmektedir.

Eğitime Hazırlık Ücreti Nedir? Kime Verilir?

Halk arasından kırtasiye yardımı veya kırtasiye parası olarak bilinen eğitime hazırlık ödeneği öğretmenlere verilir. Hazırlık ödeneğini öğretmenlerin o sene içerisinde yapacağı şahsi eğitim materyalleri harcamalarına destek olmak amacıyla ödenir.

İkinci Dönem Atanan Öğretmenler Veya İlk Dönem Ataması Gecikenlere Ne Kadar Ödeme Yapılır?

"657 Sayılı Kanunun Ek 32'nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.'"

Eylül Ayında Görevde İken Daha Sonra Ücretsiz İzne Ayrılanlar Ne Yapacak?

Bu ücret Eylül ayında görevi başında olan her Öğretmenimize yatmaktadır. Ancak Eylül ayında bu ücreti aldıktan sonra ödenen ücret konusunda tereddüte düşülmüş olup, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının bütün illere dağıtımlı olarak yazdığı 03/01/2020 tarih ve 160908 sayılı yazısında konuya açıklık getirilmiştir. 

Bu kapsamda: Eylül ayı başında görevi başında olan bir öğretmene ödenen bu ücret geri alınmaz. Zira peşin olarak ödenen bu ücreti kamu zararı olmayacağı açık bir şekilde mütalaa edilmiştir. 

Eylül Ayında Görevi Başında İken İstifa Eden Yada Başka Bir Okula Naklen Atananların Durumu

Benzer şekilde Eylül ayı başında peşin ödenen bu ücret istifa eden yada naklen başka bir kuruma yada okula atanan öğretmenlerden de geri alınmaz. 

Ücretsiz İzinde Olanlar Eğitim Ödeneği Alabilir mi?

Bu ücret 30 Eylül tarihine kadar görevi başında aktif olarak görev yapan öğretmenlerimize ödenir. Dolayısı ile bu tarihe kadar ücretsiz izinde olan öğretmenlerimizin bu ücreti hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca Eylül ayından sonra bir öğretmenimiz ücretsiz iznini bozarak görevine başlamış olsa dahi bu ücreti alamaz. 

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığının resmi yazısı hemen aşağıdadır. 

http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2009/hazirlik_odenegi_gorus.pdf 

Eğitim Yılı Ortasında İlk Defa Atanan Bir Öğretmen Eğitim Ödemesi Alır mı?

Bir üst başlıkta ifade ettiğimiz gibi 30 Eylül tarihine kadar görevi başında olan kişilere ödenmektedir. 1 Ekim tarihinden sonra atanan bir öğrenmene o yıl için bir ödeme yapılmaz.  

Öğretmenlerin Seminer Tarihlerini Bu Yazımızdan Takip Edebilirsiniz 

https://yeni-kimlik.com/ogretmenlerin-seminer-donemi-ne-zaman.html