Ehliyet Almak İçin Liseden Mezun Olmak Şart mı?

Bu makalemizde ehliyet için lise diploması şart mı, lise mezunu olmayanlar ehliyet alabilir mi sorusunun yanında sürücü belgesi almak için MEB'in istemiş olduğu diploma şartının ne olduğunu 2021 yılı için Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun olarak bu yazımızda anlattık. 

Ehliyet İçin Lise Diploması Şart mı? 

Ehliyet belgesi almak için lise mezunu olmanız şart değildir. En az İlkokul seviyesinde mezuniyetinizin olması yeterlidir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde açık bir şekilde okur yazar olduğunu kanıtlayan herkesin sürücü belgesi alabileceği yazılıdır. 

Lise Mezunu Olmayanlar Ehliyet Alabilir mi?

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesine göre okur yazar olmak yeterlidir sürücü belgesi almak için. Dolayısı ile lise mezunu olmayan kişilerde sürücü belgesi alabilir. Ancak bu kişilerin daha alt düzeyde mezuniyetlerinin olması (örneğin ilkokul mezunu olmaları) yada okur yazar olduklarını belgelemeleri gereklidir.

İlkokul Mezunları Ehliyet Alabilir mi?

Evet, ilkokul mezunu olanlar sürücü belgesi alabilir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesine göre eğitim şartı açık bir şekilde açıklanmıştır. 

"Karayolları Trafik Yönetmeliğini 76. maddesinin c bendinde açıklanmıştır: "En az ilkokul düzeyinde eğitim almanın şart olduğu ifade edilmiştir."

İlkokul Diploması Olmayanlar Sürücü Belgesi Alabilir mi?

Çok eski tarihlerde okula giden bir çok kişi mezun olamadan okullarını terk etmişlerdir. Bu kişilerin ilkokul diploması olmasa dahi okur yazar olduklarını kanıtlayan bir belge ibraz etmeleri halinde sürücü kurslarına kayıtları yapılabilir. 

Ehliyet İçin Tasdikname Yeterli midir? 

Öğrenci belgesi almanız yeterlidir. Yada öğrenim belgenizin onaylı sureti de yeterli olacaktır. 

Açık lise Okurken Sürücü Belgesi Alabilir miyim?

Diğer şartları taşımanız halinde evet alabilirsiniz. Çünkü İlkokul seviyesinde eğitiminizin olması yeterlidir. 

Sürücü Belgesi Almak İçin Hangi Okulu Bitirmeniz Gereklidir?

İlkokul seviyesinde mezuniyet yeterlidir. 

Sürücü Belgesi Almanın Şartları Nelerdir?

Sürücü belgesi almanın bütün şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik'te sağlık şartları tek tek açıklanmıştır.

Bu mevzuatlarda yer alan bütün açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. Ayrıca bütün sürücü belgesi sınıfları için ehliyet almanın şartlarını bu yazımızdan okumanız gereklidir. 

Sürücü Belgesi Almak İçin Kaç Yaşında Olmanız Gereklidir? 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. maddesinin a bendinde açıklanmıştır. Sürücü sınıflarına göre:

 • M, A1 ve B1  türü belgeler için 16 yaşını bitirmiş olmanız gereklidir.
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G türü belgeler için 18 yaşını tamamlamış olmanız gereklidir.
 • A ehliyet için 20 yaşını tamamlamanız gereklidir. 
 • Ancak A sınıfı belgede gücü 15 kilovattan daha yüksek üç tekerlekli motosiklet için belge alacakların 21 yaşını tamamlaması gereklidir.
 • C, CE, D1 ve D1E belgeleri için 21 yaşını tamamlamanız gereklidir.
 • D, DE türü belgeler için ise 24 yaşını tamamlamanız şarttır. 

Deneyim Şartları Nelerdir?

Aynı Yönetmeliğin 76. maddesinin B fıkrasında açıklanmıştır. Bazı belgeleri almak için aynı zamanda deneyim şartı vardır. Örneğin B sınıfı için (normal otomobil belgesi için) herhangi bir deneyim şartı yoktur. 

 • A  için en az iki senelik A2 belgenizin olması gereklidir. 
 • BE, C1, C, D1 ve D  için en az B belgenizin olması gereklidir. B için bir süre konulmamıştır. Yani bir kişi bugün B belgesi alsa hemen yarın sürücü kurslarına  C1, C, D1 ve D  için başvuru yapabilir. 
 • CE almak istiyorsanız eğer C belgenizin olması gereklidir. 
 • C1E almak isteyenlerin ise C1 belgesi olması gereklidir. 
 • DE alacak olan vatandaşların D belgesi gereklidir. 
 • D1E türü belgeyi alacak olan kişilerin ise D1 olması lazımdır. 

Ehliyet Almak için Sürücü Kursuna Gitmek Şart mıdır?

Evet. Kursa gitmek zorundasınız. Aynı Yönetmeliği 76. maddesinin d fıkrasında açıklanmıştır.  

Hangi Suçları İşleyenler Ehliyet Alamaz?

Aynı Yönetmeliği 76. maddesinin e bendinde açıkça açıklanmıştır: 

 • TCK'nın (Türk Ceza Kanunun) 188, 190 ve 191 inci maddelerinde sayılı suçları işleyenler alamaz. 
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 4. maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen suçları işleyenler alamaz. 
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci ve sonraki hükümlerinde sayılan suçları yapanlar EHLİYET ALAMAZ. 

Sonuç olarak ehliyet almak için lise mezunu olmak şart değildir. İlkokul mezunları sürücü belgesi alabilir. Hatta ilkokul diploması olmayan kişiler okur yazar olduklarını kanıtlamaları halinde de sürücü kurslarına kayıt yaptırabilir.