Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Adres Beyanında Nasıl Bulunabilir?

Yurtdışında ikamet eden, çalışan yada öğrencilik yapan T.C. Vatandaşları adres beyanında bulunmak zorunda mıdır? Adres beyanlarını internetten yapabilir mi? Konsolosluğa yada herhangi bir temsilciliğine gitmesi gerekli midir? Bu işlemleri nasıl yapacak?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmaları 5490 sayılı Kanun gereği zorunludur. Zamanında yapılmayan bildirimlerde bir çok resmi işlemde sorun yaşayabilirsiniz. Örneğin seçim dönemlerinde oy kullanma imkanınız olmayabilir. 

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR ADRES BEYANINDA BULUNMAK ZORUNDA MIDIR?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adres bildirimlerinin sebepleri:

 • Türkiye de gerçekleşen genel seçimlerde oy kullanabilmek,
 • Hem Türkiye de hem de yaşadıkları ülkede vergi ödememek ve 2 defa sigorta primi ödememek,
 • Uluslararası yollarla gelen tebligatları alabilmek gibi sebeplerle yurt dışında yaşadıkları adresleri Türk makamlarına bildirmeleri gerekmektedir.  

5490 sayılı kanundan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adres kayıt sistemine kaydedilmesi gerektiği açıkça hükme bağlanmıştır.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR ADRES BİLDİRİMİNİ NEREYE YAPACAK?

Yaşamış olduğunuz Ülkendeki başkonsolosluğuna yada konsolosluğa yapmanız gereklidir.  

Yurt Dışında Yaşayanların Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?

 • Adres kaydında vatandaşların beyanları esas alınır ve işlemler için nüfus cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) dışında herhangi bir belge istenmemektedir.
 • Yalnızca formun eksiksiz olarak doldurulması yeterli olmaktadır.

Vatandaşlar internet üzerinden Adres beyan formu adresinden temin edebilecekleri adres beyan formunu doldurarak yurt dışı temsilciliklerine bildirmeleri yahut posta ile göndermeleri yeterlidir.

 • Konsolosluk görevlileri tarafından vatandaş adres bilgilerinin sisteme girmesi sağlanmış olmaktadır. 

Yurt Dışında Yaşayanların Adres Bildirimini Posta Yolu İle Yapması?

 • Posta ile bildirimi her ülkedeki Türk konsolosluğu kabul etmemektedir.
 • Norveç Kanada gibi yüz ölçümünün büyük ve ulaşımın zor olduğu ülkelerde posta ile bildirim işlemleri kabul edilmektedir.
 • Bire bir yapılacak bildirimlerde Türk vatandaşının nüfus cüzdanının aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

Adres bildirim tarihi olarak posta ile gönderilen formlarda postaya veriliş tarihi bildirim tarihi olarak kabul edilir.

 • Posta üzerinden bir tarih saptanamaz ise postanın ulaşmış olduğu tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.

Başkası Adına Adres Bildirimi Yapılabilir mi?

Türk hukuk sistemine göre yetişkin sayılana bireyler aile de bulunan diğer fertlerin adres bildiriminde de bulunabilirler. 

Yurt Dışında Yaşayanların Adres Bildirimini Vekalet İle Yapması:

Vekâletnamelerini yetkili personele ibraz etmeleri halinde vekâlet yetkisi olan kişiler adına adres bildiriminde bulunulması mümkündür.

Yurt Dışında Yaşayanların Adres Bildirimini Vasi yada Velisi İle Yapması:

 • Vasi ve veli denetimi altında olan küçükler ve kısıtlılarının adres bildirimleri velisi veya vasisi tarafından gerçekleştirilir.
 • Bu kişilerin yerleşim yerleri anne, babalarının yahut vasilerinin ikamet yerleri kabul edilir. 

Yurt Dışında Yaşayanların Adres Bildirimini Yapması İçin Ülkede Konsolosluk Bulunmaması:

Görev yönünden bir kısıtlama getirilmemiştir. Adres bildirimleri istenilen ülkenin konsolosluklarına yapılabilir. Bulunulan ülkede konsolosluk bulunamaması halinde Türkiye de bağlı olunana ilin nüfus müdürlüklerine posta ile bildirim yapılabilir.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.