Çin Takvimi 2023 Cinsiyet Tahmini

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama tekniği yüzyıllardır Uzak Doğu toplumlarında bebeklerin cinsiyetini öğrenmek için kullanılan bir tekniktir. 1980 yılından sonra bu teknik Batı toplumları tarafından da keşfedilmiş, özellikle ABD, Almanya ve İngiltere gibi batı Devletlerinde de magazin amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Hemen aşağıda yer alan hesaplama aracımızdan Çin takvimi 2023 için bebeğinizin cinsiyetini tahmin ettikten sonra aşağıda yer alan makalemizi inceleyebilirsiniz.  

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama
Çin takvimi

Ayrıca: Rus takvimi ve Japon takvimi aracılığı ile de cinsiyet tahminlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Çin Takvimi 2023

Çin Takvimi ile 2023 yılı için hesaplama işlemini yapmaya başlamadan önce bu yıl için tam olarak kaç yaşında olduğunuzu ve hangi ayda gebe kaldığınızı bilmeniz gereklidir. 

Örneğin gebe kalacak bir kadın 25 yaşındadır. Aşağıda ki tablolardan kendi yaşı ile ilgili bölümü bulması gerekli. Ardından o senenin aylarına baksın. Sarı renk ile gösterilen aylarda ilişki yaşarsa kız bebek, kırmızı renk olan aylarda ilişki yaşarsa erkek bebek olur.

çin takvimi 18 28 yaş arası

çin takvimi 26 35 yaş arası

çin takvimi 36 45 yaş arası

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Doğru mu?

Gebelik sürecinin ilk başında aslında bebeğin cinsiyeti bellidir. Cinsiyetin bilimsel olarak tespit edilebilmesi için hamileliğin 16. haftasında USG ile muayene edilmesi gereklidir. Gelecekte Tıp Biliminde yaşanacak olan gelişmeler bu tarihi daha öne çekecektir. 

Çin takvimi cinsiyet hesaplama doğru mu sorunuzun cevabına gelecek olursak eğer bu teknik bilimsel bir yöntem değildir. Ancak son yıllarda akademi çevresinde bu yöntem sürekli araştırılmaktadır. Yine de bu tekniğin doğruluğuna dair elimizde hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 

Dolayısı ile sizlerde katiyetle bu yöntemi kullanmak suretiyle hareket etmemelisiniz. Sadece magazinsel amaçlı olarak yukarıda yer alan hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. 

Çin Takvimi Nasıl Hesaplanır?

Çin takvimi hesaplama tekniğinde ay takvimi esas alınmaktadır. Ancak bu yöntem Hicri yada Rumi takvimde kullanılan Ay Takviminden çok farklıdır. Astronomik hareketleri esas alan bu takvim çok büyük matematiksel işlemler esas alarak hazırlanmıştır.

 • Kazılarda ele geçirilen lahitlerin okunması neticesinde Eski Çin Medeniyetinde matematik biliminin ve astronomi biliminin çok geliştiğini görüyoruz. 
 • Bir çok yıldız hareketinin aynı anda hareketinden yola çıkılarak bu işlemin yapıldığını görüyoruz. National University of Singapore isimli akademik araştırmada eski Çin yazışmalarının günümüz Çin diline tercüme çalışmaları hala devam ettiğini görüyoruz.
 • Buna rağmen bu araştırmada şuana kadar yapılan araştırmalarda dahi bilim dünyasına ışık tutacak çok ciddi araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Çin Takviminde Kullanılan Element ve Hayvan Sembolleri

Geleneksel Çin Takvimi 5 element ve 12 sembolik hayvan yılıyla tanımlanmaktadır.

 • Bu elementlerin 4 tanesi ateş, toprak, metal ve su iken bu topluluğun 5. element olarak neyi esas aldığını henüz anlaşılamamıştır.
 • Hayvanlar ise yıllara göre fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuzu şeklindedir.
 • Her hayvan bir yılı ifade etmektedir.
 • Miladi olarak her 60 yılda bir periyod döner, yani elementlere göre 12 yıllık 5 periyoda bölünür. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanır.

Rivayete göre, Buddha krallığına tüm hayvanları davet eder fakat davete sadece 12 hayvan gelir. Bu hayvanlardan ilk gelen fare olduğundan ilk yıl fare yılı olarak başlar, son gelen domuz olduğu için 12. Yıla domuz yılı denir. Bu yönüyle hayvanların mizaçlarının yıllara yansıdığı ve dönemleri etkilediği de ifade edilmektedir.

Orjinal hali Pekin’de bir üniversitede ata yadigarı olarak hala saklanıyor. Bizde asırlardır süren makas bıçak geleneği gibi, Çin’de de bu yöntem 2500  yıldır uygulanıyor ve milyonlarca insan erken dönem hamileliklerinde bebeğin cinsiyetini büyük oranda doğru tahmin ettiği düşünüyor. Cinsiyet tahini yapılırken iki temel unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Birincisi annenin yaşı, ikincisi ise gebeliğin başladığı ay.

 

 • Bu yöntemde annenin yaşı, doğurganlık süreci olarak nitelendirilen en erken 18 ve en geç 45 yaş aralığında sınırlı tutulmuş.
 • Takvimin sol dikey tarafı annenin yaş hanesi olarak 18’den başlayıp 45 yaşa kadar iniyor.
 • Takvimin üst tarafında ise yılın içindeki aylar Ocak’tan başlayıp Aralık’a kadar devam ediyor.
 • Annenin yaşıyla gebeliğin başladığı ayı kesiştiren kutucukta ise merakla beklenen bebeğin cinsiyeti yazıyor.

Fakat cinsiyeti gösteren bu tablodan yararlanırken dikkat edilmesi noktalar da var. Mart ayında veya daha sonrasındaki aylarda doğan anne adaylarının yaş hanesinde işaretleme yaparken yaşına 1 yaş daha eklemesi gerekiyor.

 • Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adaylarının ise biraz daha araştırmacı davranarak doğdukları yılın yıl dökümünü incelemesi ve başlangıç tarihini öğrenmesi gerekiyor.
 • Doğum tarihi Çin yılı başlangıcından sonra ise yaşlarına 1 yaş daha eklemeleri, önce ise 2 yaş eklemeleriyle en doğru tahmine ulaşılıyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adayları için Çin yılı başlangıç tarihleri

 • Yaş konusundaki kafa karıştırıcılığının sebebi bizim gibi miladi takvim kullanmamaları.

Bu yüzden doğru tahmini yakalayabilmek için yukarıdaki tarihleri baz alarak yaşınızı bulmalısınız. Yaptığınız işleme denk gelen cinsiyet, ultrasonda görünenden farklı çıkarsa şaşırmamanız için kısa bir not düşelim. 

Takvimin Geçmişi

 • Çinliler ve diğer uzak doğu toplumları tarafından bebeklerin cinsiyetini doğumlarından önce belirlemek için kullanılan bu yöntemin bir çok dergi ve yayın organlarında 700 yıl öncesine dayandığı söylenilmektedir.  Ancak bu iddia tamamen yanlıştır.
 • Zira eski lahitlerin günümüz Çincesine aktarılmasında ve bu lahitlerin İngilizce tercümelerinde bu yöntemin M.Ö. yedinci yüzyıla dayandığını görüyoruz. 
 • Kaynak aldığımız doktora çalışmasında yöntemin köklerinin Milattan Önce 7. Yüzyıla kadar dayandığı ifade edilmektedir. Dikkat ederseniz internet sitelerinde yer alan bilgilerde bu takvimin 700 yıl öncesine dayandığı hep ifade edilir.
 • İmparator Huangdi'nin (Huang Ti veya Huang Di) döneminde zamanın gök bilimcileri tarafından oluşturulan bu takvim yaklaşık 3000 yılın hesabını kurulduğu dönemden yapmıştır.

Bu Takvimin Türklerle Olan İlgisi Nedir?

 • Eski yazmaların günümüze ulaşan bölümlerinde Çinlilerin sürekli kuzeyden ve batıdan akınlara uğradığını görüyoruz. 
 • Tarihsel eksende bu akınları Türklerin yaptığını ifade edebiliriz. 
 • Savaşlarda yaşanan can kayıplarından dolayı bu toplumda erkek nüfusun artması o dönemin benimsenen bir politikası haline gelmiştir. 
 • Çünkü yaşanan savaşlarda bir çok askerin ölmesi Ülkeyi gelecek nesillerde daha da çıkmaza sokacaktır. 
 • Bunun üzerine Budist Rahiplerin bu yöntemi hükümdara benimsettiğini anlıyoruz. 

ABD'de yapılan doktora çalışmalarında bu takvimin oluşmasında Türklerin akınlarının etkin olduğunu kanısına varılmıştır. 

Bu Teknik İlk Başlarda Gizli Tutulmuştu

 • Eski lahitlerin tercümesinde bu tekniğin ilk başlarda sadece soylular arasında gizli tutulduğunu görüyoruz. 
 • Zira soyluların daha çok erkek çocuk sahibi olarak gelecek yıllarda daha fazla varlık sahibi olma hırsları vardı. 
 • Çinlilerin günümüzde bu kadar kalabalık nüfusa sahip olmalarının bir diğer sebebinin bu takvim olduğunu ifade eden görüşlerde vardır. 

Burada bizlerin karşısına çıkan en önemli analiz Çinlilerin sahip oldukları dini inançların mahiyetinin ne olduğudur. Malumunuz olduğu üzere bu topluluk BUDİZM inancına sahip bir toplumdur.  Analiz edeceğimiz taraf ise burada başlamaktadır.

Çinlilerin İnanç Sistemi

Burada bizde bir çok sosyolog gibi Çinlilerin ve bir çok uzak doğulu inanç sistemlerinin bozulmuş inanç sistemleri olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebepten bu inanç sistemlerinin günümüze uzanan bir çok mirası ilahi esintiler taşıyabilir. Zira bir Peygamberin toplumlara ışık tutan bir çok ilahi eksenli bilgileri olabilir. 

Modern ve Geleneksel Çin Takvimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Çin’de 1945 yılında takvim reformu yapıldı. Eski geleneksel hali terk edilerek, Güneş yılı hesabını esas alan modern takvim anlayışı getirilmiştir.
 • Dolayısı cinsiyet tahmini yapmak isteyenler modern olanını esas aldıkları için yanılgıya düşebilmektedirler. 

Diğer bir ismi de lunisolar takvim denilmektedir ve 12 hayvan figürü söz konusu, her bir hayvan bir yılın simgesidir. Başlangıçta Batı’da bu hayvanların popüler oldukları için kullanıldığı düşünülmüştür.  Ancak her bir hayvanın Çin toplumunu simgeleyen önemli folklorik özelliği söz konusudur.  Bu hayvanlara Zodyak Hayvan adı verilmektedir.

Çin Burçları

12 hayvandan oluşan bir zodyak döngüsündeki hayvanların adlarını içerir:

 • Zi (Sıçan)
 • Chou (Öküz).
 • Yin (kaplan).
 • Mao (Tavşan).
 • Chen (Ejderha).
 • Si (Yılan).
 • Wu (At).
 • Wei (Koyun).
 • Shen (Maymun).
 • Siz (Horoz)
 • Xu (Köpek).
 • Hai (Domuzu / domuz).

Bebeğin Cinsiyetini Önceden Bilmek Mümkün müdür?

İslam inancında Gaybın kesinlikle önceden bilinemeyeceğine dair inanç hakimdir. Anne karnına düşen bebeğin belirli haftalarında cinsiyetini öğrenmek bilimsel açından mümkündür ve gaybı bilmek değildir.  Ancak henüz anne karnına düşmemiş bir bebeğin cinsiyetini bilmek, bildiğini iddia etmek gaybden haber vermektir. Bilimsel verilerin elinde bulunan imkanlar dahilinde bebeklerin cinsiyetinin kromozonlarda ki ayarlar ile önceden ayarlanması mümkündür. 

Bilhassa Tıbbi Genetik tedavisinde bebeğin cinsiyetini önceden belirlemek mümkün olmaktadır. Fakat normal gebelik sürecinden önce bebeğin cinsiyeti ne olacak sorularının cevabı gaybden haber vermektedir. Bunu bildiğini iddia eden çeşitli takvimler astrolojinin bilgilerinden yararlanarak bir nevi fal bakmaktadır. 

Ben bu durumun İslam inancının da ruhuna aykırı olduğunu düşünmekteyim.