2020 Çin Takvimine Göre Bebeğin Tahmini Cinsiyetini Hesaplayın!

Geleneksel Çin Takvimi cinsiyet hesaplama yüzyıllardır Çin Toplumunda kullanılan bir yöntem olup, son 30 yıl içinde Batı toplumlarında da keşfedilmiştir. Ancak söz konusu takvim üzerine yaptığımız araştırmalarda gerek Ülkemizde ve gerekse İngilizce kaynaklarda ve internet ortamında yayınlanan içeriklerde geleneksel Çin Takviminin aslından çok uzak bilgiler paylaşıldığını ifade etmek isteriz.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama
Çin takvimi

Çin takviminin haricinde Maya takvimiRus takvimi ve Japon takvimi ve  aracılığı ile de cinsiyet hesaplaması yapabilirsiniz.

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE CİNSİYET TABLOSUNUN YORUMLANMASI

Çin takvimine göre bebeğin cinsiyetini hesaplarken hangi yaşınızda ve hangi ayda gebe kaldığınız önemlidir.

 • Örneğin gebe kalacak bir kadın şuan 25 yaşındadır. Aşağıda ki tablolardan kendi yaşı ile ilgili bölümü bulması gerekli. Ardından o senenin aylarına baksın. Sarı renk ile gösterilen aylarda ilişki yaşarsa kız bebek, kırmızı renk olan aylarda ilişki yaşarsa erkek bebek olur.  

 

 

ÇİN TAKVİMİ HESAPLAMA

Çin Takvimi ay takvimini esas alan bir hesaplama tekniğidir. Ancak bizlerin kullanış olduğu Hicri yada Rumi takvimden çok farklıdır. Astronomik hareketleri esas alan bu takvim çok büyük matematik hesaplamaları esas alarak hazırlanmıştır. Kazılarda ele geçirilen lahitlerin okunması neticesinde Eski Çin Medeniyetinde matematik biliminin ve astronomi biliminin çok geliştiğini görüyoruz. 

 • Çin takviminde bir çok yıldız hareketinin aynı anda hareketinden yola çıkılarak bir hesaplama yapıldığını görüyoruz. National University of Singapore'da yapılan çalışmalarda eski Çin yazışmalarının günümüz Çin diline tercüme çalışmaları hala devam etmektedir. 
 • Ancak şuana kadar yapılan araştırmalarda dahi gelecek bilim dünyasına ışık tutacak çok ciddi araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Çin Takvimi Nedir?

Çin Takvimi geleneksel Çin felsefesinin 5 elementiyle ve 12 sembolik hayvan yılıyla tanımlanmaktadır.

 • Bu elementleri ifade edelim öncelikle : ateş, toprak, metal, tahta ve su.
 • Çİn takviminde kullanılan hayvanlar ise takvimde kullanılan sıralamaya göre fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuzudur.

Çin takviminde Miladi olarak her 60 yılda bir periyod döner, yani elementlere göre 12 yıllık 5 periyoda bölünür. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanır.

Rivayete göre, Buddha krallığına tüm hayvanları davet eder fakat davete sadece 12 hayvan gelir. Bu hayvanlardan ilk gelen fare olduğundan ilk yıl fare yılı olarak başlar, son gelen domuz olduğu için 12. Yıla domuz yılı denir. Bu yönüyle hayvanların mizaçlarının yıllara yansıdığı ve dönemleri etkilediği de ifade edilmektedir.

Takvimin orijinali Pekin’de bir üniversitede ata yadigarı olarak hala saklanıyor. Bizde asırlardır süren makas bıçak geleneği gibi, Çin takvimi de adı üstünde Çin’de 700 yıldır uygulanıyor ve milyonlarca insan erken dönem hamileliklerinde bebeğin cinsiyetini %90 doğru tahmin ettiği düşünüyor. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplaması yapılırken iki temel unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Birincisi annenin yaşı, ikincisi ise gebeliğin başladığı ay.

 

Çin takviminde annenin yaşı, doğurganlık süreci olarak nitelendirilen en erken 18 ve en geç 45 yaş aralığında sınırlı tutulmuş. Takvimin sol dikey tarafı annenin yaş hanesi olarak 18’den başlayıp 45 yaşa kadar iniyor. Takvimin üst tarafında ise yılın içindeki aylar Ocak’tan başlayıp Aralık’a kadar devam ediyor. Annenin yaşıyla gebeliğin başladığı ayı kesiştiren kutucukta ise merakla beklenen bebeğin cinsiyeti yazıyor.

Fakat Çin takvimine göre cinsiyet gösteren bu tablodan yararlanırken dikkat edilmesi noktalar da var. Mart ayında veya daha sonrasındaki aylarda doğan anne adaylarının yaş hanesinde işaretleme yaparken yaşına 1 yaş daha eklemesi gerekiyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adaylarının ise biraz daha araştırmacı davranarak doğdukları yılın Çin takviminin yıl dökümünü incelemesi ve başlangıç tarihini öğrenmesi gerekiyor. Doğum tarihi Çin yılı başlangıcından sonra ise yaşlarına 1 yaş daha eklemeleri, önce ise 2 yaş eklemeleriyle en doğru tahmine ulaşılıyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adayları için Çin yılı başlangıç tarihleri

Çin takviminin yaş konusundaki kafa karıştırıcılığının sebebi bizim gibi miladi takvim kullanmamaları. Bu yüzden doğru tahmini yakalayabilmek için aşağıdaki tarihleri baz alarak yaşınızı hesaplamalısınız. Yaptığınız hesaplamalara denk gelen cinsiyet ultrasonda görünenden farklı çıkarsa şaşırmamanız için kısa bir not düşelim. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama bilimsel değil, geleneksel bir metot!

Çin Takvimi İle Cinsiyet Hesaplamanın Geçmişi

Çinliler ve diğer uzak doğu toplumları tarafından bebeklerin cinsiyetini doğumlarından önce belirlemek için kullanılan Çin takviminin internet kaynaklarında 700 yıl öncesine dayandığı söylenilmektedir. Söz konusu sitelerde verilen bu bilgi tamamen yanlıştır. mış olsa da gerçek geçmişini eski Çin inançlarından almaktadır.

Burada bizlerin karşısına çıkan en önemli analiz Çinlilerin sahip oldukları dini inançların mahiyetinin ne olduğudur. Malumunuz olduğu üzere Çinliler BUDİZM inancına sahip bir toplumdur.  Analiz edeceğimiz taraf ise burada başlamaktadır.

Çinlilerin İnanç Sistemi ve Çin Takvimi 

Burada bizde bir çok sosyolog gibi Çinlilerin ve bir çok uzak doğulu inanç sistemlerinin bozulmuş inanç sistemleri olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebepten bu inanç sistemlerinin günümüze uzanan bir çok mirası İlahi esintiler taşıyabilir. Zira bir Peygamberin toplumlara ışık tutan bir çok ilahi eksenli bilgileri olabilir. Bizimde Çin Takvimini İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserinde bebeğin cinsiyeti ile ilgili bölümüne benzetmemin sebebi budur.  

Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama

İstatistiklerine göre 18 ve 30 yaşında hamile kalan kadınların en çok erkek bebek doğurduğu, 21 yaşında hamile kalanların ise en çok kız bebek doğurduğu gözlemlenmiş. Ama doğanın sarsılmaz dengesiyle azınlık cinsiyet denilen bir kavrama da bilimsel olarak hiç rastlanmamış.

MODERN VE GELENEKSEL ÇİN TAKVİMİ

Çin’de 1945 yılında takvim reformu yapıldı. Eski geleneksel takvim terk edilerek, Güneş yılı hesabını esas alan modern takvim anlayışı getirilmiştir.
Dolayısı ile geleneksel Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplamak isteyenler Modern Çin takvimlerini esas aldıkları için her zaman hep yanılgıya düşmüşlerdir.

Lunisolar Takvimi

İslam takvimi Ay hesabına göre, Miladi takvim ise güney hesabına göre yapılırken, Çin takvimi ise hem ay ve hem güneş hareketlerini aynı anda hesap ederek, yıllarını tropik yılla aynı tutmaya çalışır.
Söz konusu bu durumun asıl sebebi, bu bölgenin tropik iklim bölgelerine yakın olmasıdır aynı zamanda.
Asıl ilginç olan ise geleneksel Çin takviminin Yahudi Takvimi ile bazı konularda benzerlikler göstermesidir.

Takvim Arkaplan

Kaynak aldığımız doktora çalışmasında bu takvimin köklerinin Milattan Önce 14. Yüzyıla kadar dayandığı ifade edilmektedir. Dikkat ederseniz internet sitelerinde yer alan bilgilerde bu takvimin 600 yıl öncesine dayandığı hep ifade edilir.
İmparator Huangdi'nin (Huang Ti veya Huang Di) döneminde zamanın gökbilimcileri tarafından oluşturulan bu takvim yaklaşık 3000 yılın hesabını kurulduğu dönemden yapmıştır.

Bu takvime lunisolar takvim denilmektedir. Takvimde kullanılan 12 hayvan figürü söz konusu. Her bir hayvam bir yılın simgesidir. Başlangıçta Batı’da bu hayvanların popüler oldukları için kullanıldığı düşünülmüştür.
Ancak her bir hayvanın Çin toplumunu simgeleyen önemli folklorik özelliği söz konusudur.
Bu hayvanlara Zodyak Hayvan adı verilmektedir.

Çin Burçları

12 hayvandan oluşan bir zodyak döngüsündeki hayvanların adlarını içerir:

 • Zi (Sıçan)
 • Chou (Öküz).
 • Yin (kaplan).
 • Mao (Tavşan).
 • Chen (Ejderha).
 • Si (Yılan).
 • Wu (At).
 • Wei (Koyun).
 • Shen (Maymun).
 • Siz (Horoz)
 • Xu (Köpek).
 • Hai (Domuzu / domuz).

Bebeğin Cinsiyetini Önceden Bilmek Mümkün müdür?

(Bu başlık Kemal Özdemir tarafından kaleme alınmıştır)

İslam inancında Gaybın kesinlikle önceden bilinemeyeceğine dair inanç hakimdir. Anne karnına düşen bebeğin belirli haftalarında cinsiyetini öğrenmek bilimsel açından mümkündür ve gaybı bilmek değildir.  Ancak henüz anne karnına düşmememiş bir bebeğin cinsiyetini bilmek, bildiğini iddia etmek gaybden haber vermektir. Bilimsel verilerin elinde bulunan imkanlar dahilinde bebeklerin cinsiyetinin kromozonlarda ki ayarlar ile öcneden ayarlanması mümkündür. 

Bilhassa Tıbbi Genetik tedavisinde bebeğin cinsiyetinini önceden belirlemek mümkün olmaktadır. Fakat normal gebelik sürecinden önce bebeğin cinsiyeti ne olacak sorularının cevabı gaybden haber vermektedir. Bunu bildiğini iddia eden çeşitli takvimler astrolojinin bilgilerinden yararlanarak bir nevi fal bakmaktadır. 

Ben bu durumun İslam inancının da ruhuna aykırı olduğunu düşünmekteyim. 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.