2019 Çin Takvimine Göre Bebeğin Tahmini Cinsiyetini Hesaplayın

Geleneksel Çin Takvimi cinsiyet hesaplama yüzyıllardır Çin Toplumunda kullanılan bir yöntem olup, son 20 yıl içinde Batı toplumlarında da keşfedilmiştir. Ancak söz konusu takvim üzerine yaptığımız araştırmalarda gerek Ülkemizde ve gerekse İngilizce kaynaklarda ve internet ortamında yayınlanan içeriklerde geleneksel Çin Takviminin aslından çok uzak bilgiler paylaşıldığını ifade etmek isteriz.

Özellikle Ülkemizde bu takvim ile cinsiyet hesaplama üzerine oluşturulmuş içeriklerin tamamının bu takvimin aslı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Bu makalemizde hemen aşağıda yer alan hesaplama aracımız ile bebek cinsiyetini hesaplayabilirsiniz.

Ayrıca hesaplama aracımızın hemen altında yer alan makalemizde ise Çin Takvimi Matematiğini, konuya bilimsel olarak nasıl yaklaşıldığını ve Singapur Milli Üniversitesinde (National University of Singapore) bu konu hakkında yapılmış olan doktora araştırması sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Kaynak : Bu makalemiz Singapur Milli Üniversitesinde (National University of Singapore) Matematik Departmanından Helmer ASLAKSEN tarafından gerçekleştirilen “The Mathematics of the Chinese Calendar” isimli araştırmadan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Yazar : Nurgül Şentürk 

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE CİNSİYET HESAPLAMA
Gebe Kaldığınızda Kaç Yaşındaydınız? Örnek: 25
Hangi Ay Gebe Kaldınız? Örnek: Ocak

Çin takvimi

DİĞER HESAPLAMA ARAÇLARIMIZ

Rus Takvimine Göre Cinsiyet Hesaplama

Japon Takvimine Göre Cinsiyet Hesaplama

Gebelik Haftanızı Hesaplayınız

Adet Tarihi Hesaplama (Ne zaman adet olacaksınız?)

Sosyal haklarınızı talep etmeyi unutmayınız: 

Doğum yardımı nereden ve nasıl alınır?

Süt Parasını Nereden ve Nasıl Alırım?

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE BEBEĞİN CİNSİYET TABLUSU

Aşağıda bebeğin cinsiyetini analiz etmeniz için bir tablo hazırladık. Bu tablo Miladi takvime göre yaşınız dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu tablo ve yukarıda yer alan hesaplama aracımız klasik Çin Takvimine tamamen uygundur. 

Ancak bu tablonun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu belirtmek isterim. Ben şahsi olarak eserini de çok severek okuduğum İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserindeki ilgili bölümün çok daha sağlıklı bilgi verdiğini düşünmekteyim. Başka bir makalemizde bu konuya ayrıntılı olarak değineceğim. 

Tablonun analizine gelecek olursak: Gebe kaldığınız yaşta gebe kaldığınız aya göre bebeğin cinsiyeti belirlenir. Gebe kalmaktan kastı gebeliğin başlangıç süresi değil, gebelik hadisesinin gerçekleştiği ilişkinin olmasıdır. 

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE CİNSİYET TABLOSUNUN YORUMLANMASI

Çin takvimine göre bebeğin cinsiyetini hesaplarken hangi yaşınızda ve hangi ayda gebe kaldığınız önemlidir.

 • Örneğin gebe kalacak bir kadın şuan 25 yaşındadır. Aşağıda ki tablolardan kendi yaşı ile ilgili bölümü bulması gerekli. Ardından o senenin aylarına baksın. Sarı renk ile gösterilen aylarda ilişki yaşarsa kız bebek, kırmızı renk olan aylarda ilişki yaşarsa erkek bebek olur. 
 • Bu tabloda ki görüşler bizim görüşlerimiz olmayıp, tamamen Çin Takviminin görüşleridir.  

 

 

Çin Takvimi Nedir?

Çin Takvimi geleneksel Çin felsefesinin 5 elementiyle ve 12 sembolik hayvan yılıyla tanımlanmaktadır.

 • Bu elementleri ifade edelim öncelikle : ateş, toprak, metal, tahta ve su.
 • Çİn takviminde kullanılan hayvanlar ise takvimde kullanılan sıralamaya göre fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuzudur.

Çin takviminde Miladi olarak her 60 yılda bir periyod döner, yani elementlere göre 12 yıllık 5 periyoda bölünür. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanır.

Rivayete göre, Buddha krallığına tüm hayvanları davet eder fakat davete sadece 12 hayvan gelir. Bu hayvanlardan ilk gelen fare olduğundan ilk yıl fare yılı olarak başlar, son gelen domuz olduğu için 12. Yıla domuz yılı denir. Bu yönüyle hayvanların mizaçlarının yıllara yansıdığı ve dönemleri etkilediği de ifade edilmektedir.

Takvimin orijinali Pekin’de bir üniversitede ata yadigarı olarak hala saklanıyor. Bizde asırlardır süren makas bıçak geleneği gibi, Çin takvimi de adı üstünde Çin’de 700 yıldır uygulanıyor ve milyonlarca insan erken dönem hamileliklerinde bebeğin cinsiyetini %90 doğru tahmin ettiği düşünüyor. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplaması yapılırken iki temel unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Birincisi annenin yaşı, ikincisi ise gebeliğin başladığı ay.

 

Çin takviminde annenin yaşı, doğurganlık süreci olarak nitelendirilen en erken 18 ve en geç 45 yaş aralığında sınırlı tutulmuş. Takvimin sol dikey tarafı annenin yaş hanesi olarak 18’den başlayıp 45 yaşa kadar iniyor. Takvimin üst tarafında ise yılın içindeki aylar Ocak’tan başlayıp Aralık’a kadar devam ediyor. Annenin yaşıyla gebeliğin başladığı ayı kesiştiren kutucukta ise merakla beklenen bebeğin cinsiyeti yazıyor.

Fakat Çin takvimine göre cinsiyet gösteren bu tablodan yararlanırken dikkat edilmesi noktalar da var. Mart ayında veya daha sonrasındaki aylarda doğan anne adaylarının yaş hanesinde işaretleme yaparken yaşına 1 yaş daha eklemesi gerekiyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adaylarının ise biraz daha araştırmacı davranarak doğdukları yılın Çin takviminin yıl dökümünü incelemesi ve başlangıç tarihini öğrenmesi gerekiyor. Doğum tarihi Çin yılı başlangıcından sonra ise yaşlarına 1 yaş daha eklemeleri, önce ise 2 yaş eklemeleriyle en doğru tahmine ulaşılıyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adayları için Çin yılı başlangıç tarihleri

Çin takviminin yaş konusundaki kafa karıştırıcılığının sebebi bizim gibi miladi takvim kullanmamaları. Bu yüzden doğru tahmini yakalayabilmek için aşağıdaki tarihleri baz alarak yaşınızı hesaplamalısınız. Yaptığınız hesaplamalara denk gelen cinsiyet ultrasonda görünenden farklı çıkarsa şaşırmamanız için kısa bir not düşelim. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama bilimsel değil, geleneksel bir metot!

Çin Takvimi İle Cinsiyet Hesaplamanın Geçmişi

Çinliler ve diğer uzak doğu toplumları tarafından bebeklerin cinsiyetini doğumlarından önce belirlemek için kullanılan Çin takviminin internet kaynaklarında 700 yıl öncesine dayandığı söylenilmektedir. Söz konusu sitelerde verilen bu bilgi tamamen yanlıştır. mış olsa da gerçek geçmişini eski Çin inançlarından almaktadır.

Burada bizlerin karşısına çıkan en önemli analiz Çinlilerin sahip oldukları dini inançların mahiyetinin ne olduğudur. Malumunuz olduğu üzere Çinliler BUDİZM inancına sahip bir toplumdur.  Analiz edeceğimiz taraf ise burada başlamaktadır.

Çinlilerin İnan Sistemi ve Çin Takvimi 

Burada bizde bir çok sosyolog gibi Çinlilerin ve bir çok uzak doğulu inanç sistemlerinin bozulmuş inanç sistemleri olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebepten bu inanç sistemlerinin günümüze uzanan bir çok mirası İlahi esintiler taşıyabilir. Zira bir Peygamberin toplumlara ışık tutan bir çok ilahi eksenli bilgileri olabilir. Bizimde Çin Takvimini İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserinde bebeğin cinsiyeti ile ilgili bölümüne benzetmemin sebebi budur.  

Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama

İstatistiklerine göre 18 ve 30 yaşında hamile kalan kadınların en çok erkek bebek doğurduğu, 21 yaşında hamile kalanların ise en çok kız bebek doğurduğu gözlemlenmiş. Ama doğanın sarsılmaz dengesiyle azınlık cinsiyet denilen bir kavrama da bilimsel olarak hiç rastlanmamış.

MODERN VE GELENEKSEL ÇİN TAKVİMİ

Çin’de 1945 yılında takvim reformu yapıldı. Eski geleneksel takvim terk edilerek, Güneş yılı hesabını esas alan modern takvim anlayışı getirilmiştir.
Dolayısı ile geleneksel Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplamak isteyenler Modern Çin takvimlerini esas aldıkları için her zaman hep yanılgıya düşmüşlerdir.

Lunisolar Takvimi

İslam takvimi Ay hesabına göre, Miladi takvim ise güney hesabına göre yapılırken, Çin takvimi ise hem ay ve hem güneş hareketlerini aynı anda hesap ederek, yıllarını tropik yılla aynı tutmaya çalışır.
Söz konusu bu durumun asıl sebebi, bu bölgenin tropik iklim bölgelerine yakın olmasıdır aynı zamanda.
Asıl ilginç olan ise geleneksel Çin takviminin Yahudi Takvimi ile bazı konularda benzerlikler göstermesidir.

Takvim Arkaplan

Kaynak aldığımız doktora çalışmasında bu takvimin köklerinin Milattan Önce 14. Yüzyıla kadar dayandığı ifade edilmektedir. Dikkat ederseniz internet sitelerinde yer alan bilgilerde bu takvimin 600 yıl öncesine dayandığı hep ifade edilir.
İmparator Huangdi'nin (Huang Ti veya Huang Di) döneminde zamanın gökbilimcileri tarafından oluşturulan bu takvim yaklaşık 3000 yılın hesabını kurulduğu dönemden yapmıştır.

Bu takvime lunisolar takvim denilmektedir. Takvimde kullanılan 12 hayvan figürü söz konusu. Her bir hayvam bir yılın simgesidir. Başlangıçta Batı’da bu hayvanların popüler oldukları için kullanıldığı düşünülmüştür.
Ancak her bir hayvanın Çin toplumunu simgeleyen önemli folklorik özelliği söz konusudur.
Bu hayvanlara Zodyak Hayvan adı verilmektedir.

Çin Burçları

12 hayvandan oluşan bir zodyak döngüsündeki hayvanların adlarını içerir:

 • Zi (Sıçan)
 • Chou (Öküz).
 • Yin (kaplan).
 • Mao (Tavşan).
 • Chen (Ejderha).
 • Si (Yılan).
 • Wu (At).
 • Wei (Koyun).
 • Shen (Maymun).
 • Siz (Horoz)
 • Xu (Köpek).
 • Hai (Domuzu / domuz).

Bebeğin Cinsiyetini Önceden Bilmek Mümkün müdür?

(Bu başlık Kemal Özdemir tarafından kaleme alınmıştır)

İslam inancında Gaybın kesinlikle önceden bilinemeyeceğine dair inanç hakimdir. Anne karnına düşen bebeğin belirli haftalarında cinsiyetini öğrenmek bilimsel açından mümkündür ve gaybı bilmek değildir.  Ancak henüz anne karnına düşmememiş bir bebeğin cinsiyetini bilmek, bildiğini iddia etmek gaybden haber vermektir. Bilimsel verilerin elinde bulunan imkanlar dahilinde bebeklerin cinsiyetinin kromozonlarda ki ayarlar ile öcneden ayarlanması mümkündür. 

Bilhassa Tıbbi Genetik tedavisinde bebeğin cinsiyetinini önceden belirlemek mümkün olmaktadır. Fakat normal gebelik sürecinden önce bebeğin cinsiyeti ne olacak sorularının cevabı gaybden haber vermektedir. Bunu bildiğini iddia eden çeşitli takvimler astrolojinin bilgilerinden yararlanarak bir nevi fal bakmaktadır. 

Ben bu durumun İslam inancının da ruhuna aykırı olduğunu düşünmekteyim. 

Bebeklerde cinsiyet

Yorumlar

30 05 1999 doğumlu
Hangi ayda hamile kalırsam oğlum olur
Cevap
ÖNEMLİ:
ÇİN Takvimine göre yaşımıza bakıp o yaşa karşılık gelen ayda yaşanan ilişki ye göre sonuç erkek ya da kız oluyor diye biliyorum
Ve çok araştırdım çelişkide kaldım ama gerçek yaşımıza göre mi çin takvimine göremi yaşımıza göre mi bakaraktan ilişki planlicaz hamilelik için bu soru biraz havada kalıyor.
Cevap
34 yasindayam bu ay hamile olsam cinsiyet ne olar
Cevap
35 yasindayam avqust hamileyem ama yaman qorxiram cunki derman qebul edirem depresiyaya dus musdum ona gore yeni qorxu deprosyonuna deyirem birden priblem yaradar
Cevap
Ben 29.08.2000liyim .19.02.2019 tarihinde hamile kaldim cinsiyeti ne?
Cevap
13/08/1982 dogumluyum temmuz ayinda hamile kaldim bebegimin tahmini cinsiyeti nedir
Cevap
O1 12 1977 dogumluyum 3kizim var hangi ayda erkek dogar
Cevap
Ben 18 yaşındayim hamileyim agustus ayında hamile kaldım erkek mi olur kız mi
Cevap
Allah bütün valideyinlərə xeyirli sağlam evlad versin
Cevap
17 11 1985 doğumluyum iki kızım varhangi ayda hamile kalırsam oğulun olur
Cevap
1990.01.07tevelludluyem bir qiz bir oglum var isdiyerdim bir qizimda olsun hansi ayda hamile qala bilerem?aybawi bawliyan vaxt 19avqust
Cevap
Ben hamile kaldım Haziran'da cinsiyeti bebeğim bel olur 40yasindaylm 2019 kaldlm
Cevap
Ben 27.12.1993 doğumluyum hangi ay hamile kalırsam kızım olur acaba
Cevap

Yorum ekle

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.