2019 Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama - Bilimsel Gerçekler ve Çin Takvimi Matematiği

Geleneksel Çin Takvimi cinsiyet hesaplama yüzyıllardır Çin Toplumunda kullanılan bir yöntem olup, son 20 yıl içinde Batı toplumlarında da keşfedilmiştir. Ancak söz konusu takvim üzerine yaptığımız araştırmalarda gerek Ülkemizde ve gerekse İngilizce kaynaklarda ve internet ortamında yayınlanan içeriklerde geleneksel Çin Takviminin aslından çok uzak bilgiler paylaşıldığını ifade etmek isteriz.

Özellikle Ülkemizde bu takvim ile cinsiyet hesaplama üzerine oluşturulmuş içeriklerin tamamının bu takvimin aslı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Bu makalemizde hemen aşağıda yer alan hesaplama aracımız ile bebek cinsiyetini hesaplayabilirsiniz.

Ayrıca hesaplama aracımızın hemen altında yer alan makalemizde ise Çin Takvimi Matematiğini, konuya bilimsel olarak nasıl yaklaşıldığını ve Singapur Milli Üniversitesinde (National University of Singapore) bu konu hakkında yapılmış olan doktora araştırması sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Kaynak : Bu makalemiz Singapur Milli Üniversitesinde (National University of Singapore) Matematik Departmanından Helmer ASLAKSEN tarafından gerçekleştirilen “The Mathematics of the Chinese Calendar” isimli araştırmadan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Yazar : Nurgül Şentürk 

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE CİNSİYET HESAPLAMA
Gebe Kaldığınızda Kaç Yaşındaydınız? Örnek: 25
Hangi Ay Gebe Kaldınız? Örnek: Ocak

Çin takvimi

DİĞER CİNSİYET HESAPLAMA ARAÇLARIMIZ

Rus Takvimine Göre Cinsiyet Hesaplama
Japon Takvimine Göre Cinsiyet Hesaplama
Bebeğin Burcunu Hesaplama! Bebeğinizin burcunun ne olmasını istersiniz?

 

DİĞER HESAPLAMALARIMIZ

Gebelik Haftanızı Hesaplayınız
Gebelif Haftanızı Nasıl Tespit Edeceksiniz? 
Adet Tarihi Hesaplama (Ne zaman adet olacaksınız?)

 

2019 Doğum yardımı nereden ve nasıl alınır?

2019 Süt Parasını Nereden ve Nasıl Alırım?

 

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE BEBEĞİN CİNSİYET TABLUSU

Aşağıda bebeğin cinsiyetini analiz etmeniz için bir tablo hazırladık. Bu tablo Miladi takvime göre yaşınız dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu tablo ve yukarıda yer alan hesaplama aracımız klasik Çin Takvimine tamamen uygundur. 

Ancak bu tablonun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu belirtmek isterim. Ben şahsi olarak eserini de çok severek okuduğum İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserindeki ilgili bölümün çok daha sağlıklı bilgi verdiğini düşünmekteyim. Başka bir makalemizde bu konuya ayrıntılı olarak değineceğim. 

Tablonun analizine gelecek olursak: Gebe kaldığınız yaşta gebe kaldığınız aya göre bebeğin cinsiyeti belirlenir. Gebe kalmaktan kastı gebeliğin başlangıç süresi değil, gebelik hadisesinin gerçekleştiği ilişkinin olmasıdır. 

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE CİNSİYET TABLOSUNUN YORUMLANMASI

Çin takvimine göre bebeğin cinsiyetini hesaplarken hangi yaşınızda ve hangi ayda gebe kaldığınız önemlidir.

 • Örneğin gebe kalacak bir kadın şuan 25 yaşındadır. Aşağıda ki tablolardan kendi yaşı ile ilgili bölümü bulması gerekli. Ardından o senenin aylarına baksın. Sarı renk ile gösterilen aylarda ilişki yaşarsa kız bebek, kırmızı renk olan aylarda ilişki yaşarsa erkek bebek olur. 
 • Bu tabloda ki görüşler bizim görüşlerimiz olmayıp, tamamen Çin Takviminin görüşleridir.  

 

 

 

 

Çin Takvimi Nedir?

Çin Takvimi geleneksel Çin felsefesinin 5 elementiyle ve 12 sembolik hayvan yılıyla tanımlanmaktadır.

 • Bu elementleri ifade edelim öncelikle : ateş, toprak, metal, tahta ve su.
 • Çİn takviminde kullanılan hayvanlar ise takvimde kullanılan sıralamaya göre fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuzudur.

Çin takviminde Miladi olarak her 60 yılda bir periyod döner, yani elementlere göre 12 yıllık 5 periyoda bölünür. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanır.


Rivayete göre, Buddha krallığına tüm hayvanları davet eder fakat davete sadece 12 hayvan gelir. Bu hayvanlardan ilk gelen fare olduğundan ilk yıl fare yılı olarak başlar, son gelen domuz olduğu için 12. Yıla domuz yılı denir. Bu yönüyle hayvanların mizaçlarının yıllara yansıdığı ve dönemleri etkilediği de ifade edilmektedir.


Takvimin orijinali Pekin’de bir üniversitede ata yadigarı olarak hala saklanıyor. Bizde asırlardır süren makas bıçak geleneği gibi, Çin takvimi de adı üstünde Çin’de 700 yıldır uygulanıyor ve milyonlarca insan erken dönem hamileliklerinde bebeğin cinsiyetini %90 doğru tahmin ettiği düşünüyor. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplaması yapılırken iki temel unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Birincisi annenin yaşı, ikincisi ise gebeliğin başladığı ay.

 

Çin takviminde annenin yaşı, doğurganlık süreci olarak nitelendirilen en erken 18 ve en geç 45 yaş aralığında sınırlı tutulmuş. Takvimin sol dikey tarafı annenin yaş hanesi olarak 18’den başlayıp 45 yaşa kadar iniyor. Takvimin üst tarafında ise yılın içindeki aylar Ocak’tan başlayıp Aralık’a kadar devam ediyor. Annenin yaşıyla gebeliğin başladığı ayı kesiştiren kutucukta ise merakla beklenen bebeğin cinsiyeti yazıyor.

Fakat Çin takvimine göre cinsiyet gösteren bu tablodan yararlanırken dikkat edilmesi noktalar da var. Mart ayında veya daha sonrasındaki aylarda doğan anne adaylarının yaş hanesinde işaretleme yaparken yaşına 1 yaş daha eklemesi gerekiyor.

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adaylarının ise biraz daha araştırmacı davranarak doğdukları yılın Çin takviminin yıl dökümünü incelemesi ve başlangıç tarihini öğrenmesi gerekiyor. Doğum tarihi Çin yılı başlangıcından sonra ise yaşlarına 1 yaş daha eklemeleri, önce ise 2 yaş eklemeleriyle en doğru tahmine ulaşılıyor.

 

Ocak ve Şubat aylarında doğan anne adayları için Çin yılı başlangıç tarihleri

Çin takviminin yaş konusundaki kafa karıştırıcılığının sebebi bizim gibi miladi takvim kullanmamaları. Bu yüzden doğru tahmini yakalayabilmek için aşağıdaki tarihleri baz alarak yaşınızı hesaplamalısınız. Yaptığınız hesaplamalara denk gelen cinsiyet ultrasonda görünenden farklı çıkarsa şaşırmamanız için kısa bir not düşelim. Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama bilimsel değil, geleneksel bir metot!

 

Çin Takvimi İle Cinsiyet Hesaplamanın Geçmişi

Çinliler ve diğer uzak doğu toplumları tarafından bebeklerin cinsiyetini doğumlarından önce belirlemek için kullanılan Çin takviminin internet kaynaklarında 700 yıl öncesine dayandığı söylenilmektedir. Söz konusu sitelerde verilen bu bilgi tamamen yanlıştır. mış olsa da gerçek geçmişini eski Çin inançlarından almaktadır.

Burada bizlerin karşısına çıkan en önemli analiz Çinlilerin sahip oldukları dini inançların mahiyetinin ne olduğudur. Malumunuz olduğu üzere Çinliler BUDİZM inancına sahip bir toplumdur.  Analiz edeceğimiz taraf ise burada başlamaktadır.

Çinlilerin İnan Sistemi ve Çin Takvimi 

Burada bizde bir çok sosyolog gibi Çinlilerin ve bir çok uzak doğulu inanç sistemlerinin bozulmuş inanç sistemleri olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebepten bu inanç sistemlerinin günümüze uzanan bir çok mirası İlahi esintiler taşıyabilir. Zira bir Peygamberin toplumlara ışık tutan bir çok ilahi eksenli bilgileri olabilir. Bizimde Çin Takvimini İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname adlı eserinde bebeğin cinsiyeti ile ilgili bölümüne benzetmemin sebebi budur.  

Çin takvimine göre cinsiyet hesaplama

İstatistiklerine göre 18 ve 30 yaşında hamile kalan kadınların en çok erkek bebek doğurduğu, 21 yaşında hamile kalanların ise en çok kız bebek doğurduğu gözlemlenmiş. Ama doğanın sarsılmaz dengesiyle azınlık cinsiyet denilen bir kavrama da bilimsel olarak hiç rastlanmamış.

MODERN VE GELENEKSEL ÇİN TAKVİMİ

Çin’de 1945 yılında takvim reformu yapıldı. Eski geleneksel takvim terk edilerek, Güneş yılı hesabını esas alan modern takvim anlayışı getirilmiştir.
Dolayısı ile geleneksel Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplamak isteyenler Modern Çin takvimlerini esas aldıkları için her zaman hep yanılgıya düşmüşlerdir.

Lunisolar Takvimi

İslam takvimi Ay hesabına göre, Miladi takvim ise güney hesabına göre yapılırken, Çin takvimi ise hem ay ve hem güneş hareketlerini aynı anda hesap ederek, yıllarını tropik yılla aynı tutmaya çalışır.
Söz konusu bu durumun asıl sebebi, bu bölgenin tropik iklim bölgelerine yakın olmasıdır aynı zamanda.
Asıl ilginç olan ise geleneksel Çin takviminin Yahudi Takvimi ile bazı konularda benzerlikler göstermesidir.

Takvim Arkaplan

Kaynak aldığımız doktora çalışmasında bu takvimin köklerinin Milattan Önce 14. Yüzyıla kadar dayandığı ifade edilmektedir. Dikkat ederseniz internet sitelerinde yer alan bilgilerde bu takvimin 600 yıl öncesine dayandığı hep ifade edilir.
İmparator Huangdi'nin (Huang Ti veya Huang Di) döneminde zamanın gökbilimcileri tarafından oluşturulan bu takvim yaklaşık 3000 yılın hesabını kurulduğu dönemden yapmıştır.

Bu takvime lunisolar takvim denilmektedir. Takvimde kullanılan 12 hayvan figürü söz konusu. Her bir hayvam bir yılın simgesidir. Başlangıçta Batı’da bu hayvanların popüler oldukları için kullanıldığı düşünülmüştür.
Ancak her bir hayvanın Çin toplumunu simgeleyen önemli folklorik özelliği söz konusudur.
Bu hayvanlara Zodyak Hayvan adı verilmektedir.

Çin Burçları

12 hayvandan oluşan bir zodyak döngüsündeki hayvanların adlarını içerir:

 • Zi (Sıçan)
 • Chou (Öküz).
 • Yin (kaplan).
 • Mao (Tavşan).
 • Chen (Ejderha).
 • Si (Yılan).
 • Wu (At).
 • Wei (Koyun).
 • Shen (Maymun).
 • Siz (Horoz)
 • Xu (Köpek).
 • Hai (Domuzu / domuz).

 

Bebeğin Cinsiyetini Önceden Bilmek Mümkün müdür?

(Bu başlık Kemal Özdemir tarafından kaleme alınmıştır)

İslam inancında Gaybın kesinlikle önceden bilinemeyeceğine dair inanç hakimdir. Anne karnına düşen bebeğin belirli haftalarında cinsiyetini öğrenmek bilimsel açından mümkündür ve gaybı bilmek değildir.  Ancak henüz anne karnına düşmememiş bir bebeğin cinsiyetini bilmek, bildiğini iddia etmek gaybden haber vermektir. Bilimsel verilerin elinde bulunan imkanlar dahilinde bebeklerin cinsiyetinin kromozonlarda ki ayarlar ile öcneden ayarlanması mümkündür. 

Bilhassa Tıbbi Genetik tedavisinde bebeğin cinsiyetinini önceden belirlemek mümkün olmaktadır. Fakat normal gebelik sürecinden önce bebeğin cinsiyeti ne olacak sorularının cevabı gaybden haber vermektedir. Bunu bildiğini iddia eden çeşitli takvimler astrolojinin bilgilerinden yararlanarak bir nevi fal bakmaktadır. 

Ben bu durumun İslam inancının da ruhuna aykırı olduğunu düşünmekteyim. 

 

Bebeklerde cinsiyet

3.1238095238095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.12 (105 Oylar)

Yorumlar  

Ben 20.10.1992 doğumluyum son adet tarihim 1 Ocak hamile kalırsam kızmı erkekmi olur
Cevap
Bebeğimin cinsiyeti ne
Cevap
12.07=1985dogumluyum1. Oğlum var.birde kızım olsun istiyorum hangi ayda hamile kalsam kız olur acaba ben hesap yapamadım bir türlü yardımcı olursanız sevinirim
Cevap
Ocak,subat mayıs temmuz agustos ekim erkek gösteriyo
Cevap
Son Adet tarihim 16 kasim
Cevap
Yaşym 30 şuan şubatda 31 dolajak oçak ayynda hamile kalmak istiyorum 1988 02 19 Erkek çoçuk istiyorum acaba hangi aylar erkek cocuk
Cevap
15 mart 1983 doğumluyum hangi ay hamile kalırsam erkek olur
Cevap
Mende hamileyem qiz isdirem 1989 teveludem iyunun 8 zi anadan olmuwam noyabirda hamile qalmiwam cox xayiw edirem yoxlayardiz qizmi yoxsa oglandi
Cevap
1985 dogumluyum iki oglum var kiz cok istiyorum hayirlisiyla hangi ayda kiz anlayamadim bilgi verirseniz memnun olurum
Cevap
Ben araligın 27 adetoldum ve bu ay hamile kalmak istiyorum eger bu ay hamile kalırsam bebegin cinsiyeti ne olur
Cevap
1982 doğumluyum son adet tarihim 28 ekim bebeğinin cinsiyeti ne olur
Cevap
Erkek bebek bekliyorsunuz
Cevap
1982 doğumluyum son adet tarihim 28 ekim bebeğimin cinsiyeti ne olur acaba
Cevap
7 mayıs 1987 doğumluyum iki kızım var erkek istiyorum bu takvimi hiç anlamıyorum
Cevap
Oqlan isderem hansi aya dusur.1987martin 11
Cevap
1987 ciil martin 11
Cevap
İki kızım var erkek istiyorum ben 1983.12.26.doğumluyum çin takvimi ocak mart nisan mayıs falan erkek gösteriyor cvp verirseniz sevinirim
Cevap
Merhaba son adet tarihim 8 eylül 2018.doğum tarihim ise 1 nisan 1985 tir.sizce bebeğimin cinsiyeti nedir?
Cevap
Merhaba son adet tarihim 8 eylül.doğum tarihim ise 1 nisan 1985 tir.sizce bebeğimin cinsiyeti nedir?
Cevap
Ben 30 .07.1997 doğumluyum Çin takvimi göre yaşımı hesaplayamıyorum 21 yaşında mı yoksa 22 mi ayırma birde Çin takviminde yaş ekleme olayı var tam anlayamadım 
Cevap
Ben 1997 doğumluyum Şubat ayında hamile kalırsam çocuğumun cinsiyeti ne olcak ?
Cevap
Ben 2000 dogumluyum ocak ayinda hamile kalirsem çocukum nə olucak?
Cevap
ben 16 kasm sn adet tarhm 25 yaşnfaym ama çoğu takvim kız diyor hayrlısı
Cevap
10 Mayıs 1991 doğumluyum,1 ocak adet bitiş tarihim ocak ayinda hamile kalırsam cinsiyet ne olur
Cevap
Mrb dogum tarihim 7 mart 1987 en son adet tarihim 24 kasim 2018 bebegimin cinsiyeti ne olur acaba
Cevap
Ismim nazlı
Cevap
1995 4 agustosta dogmusum 5 ekim 2018de son adet tarihim hamileyim kızmı erkekmi olur allahın izniyle tesekur ederim
Cevap
Ben 1991dogumluyum şimdi aralık ayında yada ocak ayında hamile kalsam bebeğin ne olur
Cevap
Salam 1986 11 18 doğuldum iki qızım var isteyirem oğlum olsun hansı ayda hamile qalsam oğlan olar
Cevap
Ben ocak ayinda hamile kalirsem çocukum kiz olur ya erkek 19 yaşına keçtim
Cevap
1986 01 11 dogum tarihim 16 ekim hamile kaldigim tarih bilen yazarsa sevinirim
Cevap
27 yasindayim,1 Ocak son adet günüm olucak,ocakta hamile kalırsam cinsiyet ne olur
Cevap
Tuğçe Hanım, Çin takvimine göre bebeğinizin cinsiyeti Kız olacak gözükmektedir. Ancak söz konusu hesaplama aracının bilimsel bir kanıtı yoktur
Cevap
Ben 5aylik hamileyim çin japon Rus takvimi üçünde erkek diyor ama doktorum hala emin değil
Cevap
Aslı Hanım bu süreçte en kesin sonuç sadece hekim kontrolünde USG ile çıkacaktır.
Cevap
22 08 1986 doğumluyum temmuz ayında hamile kaldım. Hesap yapamıyorum hesaplayıp cevap verir misiniz.
Cevap
Yüsra Hanım, 33 yaşında odluğunuzu hesap ederek bebeğin cinsiyetinin kız olacağını hesap ettik. Ancak Temmuz ayında gebe kaldığınız için şuan gebeliğinizin 6. ayındasınız. USG muayenesinde kesin neticeyi elde edebilirsiniz.
Cevap
Ben 32 yaşında hamile kaldım çin takviminde otomatik hesapta erkek çıkıyor. Sizin yaptığınız sonuçta da kız çıkıyor herşeyin hayırlısı ama kafa katılaştırıcı. Hamileliğimin 6. Ayındayım iki aydır gitmedim doktora önümüzdeki hafta belli olacak kesin. Cevabınız için teşekkürler
Cevap
Bende şu hesaplamadan bişey anlamadım.
22.08.1986 doğumluyum temmuz ayından beridir hamileyim hesapta yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler.
Cevap
Yasimizin ustune 1 yil eklemiyormuyuz
Cevap
Bunu hesaplama aracımız otomotik yapıyor. Ayrıca biz hesaplama tavkimini oluştuturken Ay yada Güneş takvim yılını değil, direk geleneksel çin tavkimini esas aldık.
Cevap
Ancak bu tip hesaplamaların asla bilimsel kanıtı yoktur.
Cevap
Dogrumu
Cevap
1993
Cevap
çocuğumun cinsiyeti ne olursa olsun benim bir tanem
Cevap
Gülsüm hanım çok güzel ifade ettiniz. Her evlat kıymetlidir. Hayırlısını dilemek lazım.
Cevap
bakalım ne çıkacak
Cevap
15 11 1978
Cevap
çok merak ediyorum
Cevap
1989dummluyum şubatta hamile olsam bebeyim ne olur acaba çokmerakediyorum
Cevap
çok merak ediyorum Bebeğimin cinsiyeti ne olacak 12 Ekim'de hasta oldum ve ondan sonra olmadım hamile kaldım
Cevap
erkek
Cevap
Bebeğimin cinsiyetini ne olacak son adet tarihim Ekimin 12si
Cevap
5 mayıs 28 1990 12 ekimde âdet oldum
Cevap
1990 dogumluyum.hamileyim.1aylik19kasim son adet tarihim.bebeyin cinsiyeti ne
Cevap
Geleneksel çin takviminin hesabında Erkek gözüküyor. Gebe kaldıktan sonra kesin sonucu elde ettiğinizde bizimle paylaşırsanız çok minnet duyarız
Cevap
1989 6 ayın 6 doğdum 2 ekimde hamile kaldım cinsiyet ne oluyor
Cevap
2019 ocak ayında hamile kal.ak isityorum kız mı erkek mi olur doğum tarihi.28.07 92
Cevap
3 gebeligim çin ve rus takvimi erkek diyiyor inanmalımıyız
Cevap
Ben eylul ayinda hamile kaldim son adet tarihim 5 eylul 1986 32 yasindayim benim kizimmi oğlummu olucak
Cevap
Merhaba ben çin takvimine göre yaşımı hesaplayamiyorum 17. 11.1977.dogumluyum 41mi 42 yaş oluyor aralikta
Cevap
42 Yaşından gün almışsınız fakat yaşınız 41'dir. Hesaplamanızı yaşınıza ve gebe kaldığız aya göre yapınız Güllü hanım.
Cevap
Merhaba son adet tarihim 9 kasım 18 02 1994 doğumluyum bebegimin cinsiyeti ne olur
Cevap
Son adet tarihim 9 kasım bebegimin cinsiyeti ne olur 24 yaşındayım
Cevap
Kız oluyor baharcim 
Cevap
Nasil hesapliyorsunuz.Bende bilmek istiyorum.Kiz cocugum olsun hep jayal etdim.Hayalimi nasil gercekleshdire bilirim.
Cevap
Merhaba benim son adet tarihim  6.12.2018 13.10.1984 doğumluyum 2018 yılın son ayında hamile kalırsam sonuç n oluyor 2018mi baz alcam  yoksa 2019  teşekkürler 
Cevap
1982 doğumluyum sin adat tarihim 1 kasim
Cevap
hem çin tavminde hem de rus takviminde kız görünüyor. bakalım tutacak mı :) hazırlıklara başlayamıyoruz ne yazık ki :)
Cevap
1989 doğumluyum kasımda 29 ekim son adet tarihim neyim olucak acaba
Cevap
1978 aralik dokuzunda iki oglum var hangi ay kiz ayidir yorum yazarsaniz sevinirim
Cevap
1987 doğum tarihim  21 eylul son adet tarihim kızımı oğlumu olacak
Cevap
Songül hanım, hangi ay gebe kaldığınız yada kalmayı planladığınızı ifade etmek zorundasınız. Ayrıca tam olarak yaşınız da önemli. Ay ve gün farkından yaş değişebilir. Biz 31 yaşında olduğunuzu hesap ederek ve eylül ayında gebe kaldığını hesap ederek cinsiyetin erkek olacağını bulduk. Şimdiden hayırlı olsun
Cevap
Ben planli olarak hamile kalmak istiyorum .Kiz cocugu hayalim benim.Litfen ne zaman hamile kalirsam cocugum kiz lur.Lutfen yardimci olurmusunuz? Ocak ayi shubat ayi hangisi?
Cevap
Merhaba banada hesaplayyp werebilirmisiniz Erkek çocuk yapak istiyorum 1988 02 19 hangi aylar erkek cocyk acabq
Cevap
Cin takvimine göre erkek rus takvimine göre qiz hansisina inanim indi men
Cevap
super biseymis bu tuttu bende tekrardsn yorum yapmak icin geldim. cin takvimi tutanlara beni de ekleyin :lol:
Cevap
Gerçek mi
Cevap

Yorum ekle