Hisseli Tapu Nedir, Nasıl Alınır, Satılır? Dikkat Etmeniz Gerekenler Nelerdir?

Yatırım araçları içinde Gayrimenkul yatırımı önemli bir yer tutar bir çok yatırımcı için. Bilhassa Ülkemiz açısından da gayrimenkul yatırımı uzun vadeli yatırımcılar için kazandıran bir yatırım aracıdır. Ancak gayrimenkul yatırımında bilmeniz gereken çok önemli uygulamalar, mevzuatlar söz konusudur. Aksi taktirde yatırım yapmak istediğiniz sahada çok ciddi kayıplar yaşayabilir, hatta bir çok problem ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sponsorlu bağlantılar

Bu amaçla bu makalemizde hisseli tapunun tam olarak ne olduğunu, nasıl alınıp satıldığını ve bu hususta nelere dikkat etmeniz gerektiğini Emlak Uzmanı Erol AYDEMİR'in kaleminden sizlerle aktaracağız. 

GAYRİMENKUL NEDİR?

Gayrimenkul kısaca taşınmaz mal olarak tanımlanabilir. Ev, arsa, dükkan, arazi, gemi gibi taşınmazların hepsi gayrimenkul olarak tanımlanmaktadır. Her mülkün kimlere ait olduğunu ifade eden resmi kayıt belgesine tapu denilir. Burada sizlerin bilmesi gereken nokta hisseli tapu ve müstakil tapu ayrımıdır.

HİSSELİ TAPU VE MÜSTAKİL TAPU NEDİR?

Hisseli tapu bir mülkün birden fazla kişiye ait olması ve bunun tapu belgesinde gösterilmesidir. Müstakil tapu ise bu mülkün sadece tek bir kişiye ait olup, resmi belgede bir kişiye ait olduğunun gözükmesidir. 

HİSSELİ TAPUDA HANGİ BİLGİLER YER ALMAKTADIR?

Bütün hissedarların isimleri ve mülkün ne kadarına sahip olduğu oran olarak yazar. Ancak arsanın hangi bölümüne yada mülkün hangi bölümüne sahip olduğu yazmaz. Oransal olarak bütün ortaklar mülkün her yerinde eşit hakka sahiptir. 

Örneğin Kuzey ve Güney cepheli bir arazi bir kaç ortağa ait. İlk alım anlaşmasında bu mülkün Kuzey tarafının bir kişiye Güney tarafının ise başka bir kişiye ait olduğu ifade edilmiş olsun. Ancak bu durumun hiç bir resmiyeti olmaz. Her iki ortakta eşit hakka sahiptir. Dolayısı ile bu tip ortaklık durumlarında ortaya çıkan en büyük anlaşmazlıklar bu gibi durumlarda ortaya çıkar.  

ARSA ALIRKEN İLK HİSSELİ OLUP OLMADIĞINA BAKINIZ

Gayrimenkul yatırımı yapacak yatırımların  herhangi bir arsaya alıcı olurken ilk bakması ve araştırması gereken husus söz konusu arsanın hisseli olup olmadığıdır. Hisseli arsalarda alım satım işlemleri en önemli husustur.

HİSSELİ ARSA NEDİR?

Bir arsanın birden fazla sahibi olması, yada en az iki sahibinin olması halinde bu arsa hisseli arsa olarak ifade edilmektedir. Yani herhangi bir arsanın üzerinde birden çok kişinin yada tüzel kişinin hak iddia etme durumu söz konusudur.

Hisseli arsa satışlarında tapuda hissedar olan bütün sahipleri ortak karar alarak bu arsayı tek bir kişiye satabileceği gibi, herhangi bir hisse sahibi kişi kendine düşen hissesini başka bir şahsa da satabilir. Burada önemli olan husus bu satış işleminde arsanın diğer ortaklarının muvafakatinin alınmasına gerek olmadığıdır. Herhangi bir arsanın tapu kaydında birden fazla sahibi olması halinde söz konusu arsa hisseli arsa olarak ifade edilmektedir. Dolayısı ile bir arsanın birden fazla sahibi de olabilir.

Sponsorlu bağlantılar

HİSSELİ ARSANIN SATIŞI

Arsanın tamamının satışı için bütün hissedarlar bu arsayı tek bir kişiye ayda birden fazla kişiye satabilir. Burada esas olan nokta arsanın tamamının satışı için bütün hissedarların tamamının satış yapması gerektiğidir. 

HİSSELİ ARSADA TEK BİR HİSSENİN SATIŞI

Bu arsalarda hisse sahibi kendi payına düşen hisseyi diğer hissedarların onayını almadan da her hangi bir kişiye satabilir. Yani diğer hissedarlardan onay almak zorun da değildir. Bu kişi sadece kendi payını satmaktadır.

Ancak bu satış işleminde kanunların çizdiği belirli bir takım kıstaslar vardır. Bu satış işleminde öncelikle hissesini satmak isteyen kişi bu hisseyi diğer hissedarlara teklif etmek zorundadır.

HİSSELİ ARSA SATIŞINDA ŞUFA HAKKI

Hisseli arsa satışlarında hissesini satmak isteyen satıcının kendi payını öncelikle diğer hissedarlara sunmasına şufa hakkı denir.

HİSSELİ ARSA SATIŞINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yukarıda belirttiğimiz şufa hakkı hisseli arsa satışında en önemli detaydır. Bu şekilde hissesini satan bir kişi şufa hakkı olarak arsasını diğer paydaşlara teklif edip, yazılı beyan ile satın almak istemediklerine dair beyan alsa dahi, şufa hakkı kaybolmaz.

Şufa hakkının ortadan kalktığı tek durum payın diğer ortaklara satılmasıyla ortadan kalkar. Yani bir arsanın 3 ortağı var. Bir ortak diğer ortaklardan sadece birine kendi payını sattığında şufa hakkı ortadan kalkar. Ancak dışarıdan bir kişiye sattığında kesinlikle şufa hakkı ortadan kalkmaz.

Sponsorlu bağlantılar

HİSSELİ ARSA ALIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLUN

Dolayısı ile hisseli bir arsa satın aldığınızda diğer ortaklar bu arsayı sizden geri alma hakkına sahiptir. Bunun için bu şekilde bir arsa alırken bu durumu göz önünde bulundurun. Diğer ortaklar ilk satış işleminde yazılı beyan vermiş olsalar dahi, dava açma hakkına sahiptir. Bunun için süre 3 aydır.

3 ay içinde parasını ödeyerek bu hisseyi satın alan kişiden arsayı geri alabilirler. Anlaşmazlık ortaya çıkarsa 2 yıl içinde dava hakkı vardır.

HİSSELİ ARSA ALIRKEN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE VE NOTER’DE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

Her şeye rağmen hisseli arsa almaya karar verdiyseniz eğer, Tapu işleminde ve noterde dikkat etmeniz gereken en önemli husus arsanın hangi bölümünün size ait olduğunu belirlemektir. Parsel tespiti yapmanız gereklidir yani. 

EV YADA KONUT ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER - AYRINTILI REHBER

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.