Hisseli Tapu Nedir, Nasıl Alınır, Satılır? Almak Mantıklı Mı?

Arsa yada konut satın alırken bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken çok önemli hususlar vardır. Hisseli tapu özellikle bu konuların başında yer alır. Alınan mülkün hisseli olup olmadığını nasıl anlaşılacağı veya satışının nasıl yapılacağı hakkında detaylar verilmiştir.

HİSSELİ TAPU NEDİR?

Hisseli tapu bir mülkün birden fazla kişiye ait olması ve bunun tapu belgesinde gösterilmesidir. "El birliği mülkiyeti" ve "paylı mülkiyet" olmak üzere iki tür hisseli tapu vardır. Müstakil tapu ise bu mülkün sadece tek bir kişiye ait olup, resmi belgede bir kişiye ait olduğunun gözükmesidir. 

HİSSELİ TAPUDA HANGİ BİLGİLER YER ALMAKTADIR?

Bütün hissedarların isimleri ve mülkün ne kadarına sahip olduğu oran olarak yazar. Ancak arsanın hangi bölümüne yada mülkün hangi bölümüne sahip olduğu yazmaz. Oransal olarak bütün ortaklar mülkün her yerinde eşit hakka sahiptir. 

Örneğin Kuzey ve Güney cepheli bir arazi bir kaç ortağa ait. İlk alım anlaşmasında bu mülkün Kuzey tarafının bir kişiye Güney tarafının ise başka bir kişiye ait olduğu ifade edilmiş olsun. Ancak bu durumun hiç bir resmiyeti olmaz. Her iki ortakta eşit hakka sahiptir. Dolayısı ile bu tip ortaklık durumlarında ortaya çıkan en büyük anlaşmazlıklar bu gibi durumlarda ortaya çıkar.  

HİSSELİ ARSA NEDİR?

Bir arsanın birden fazla sahibi olması, yada en az iki sahibinin olması halinde bu arsa hisseli arsa olarak ifade edilmektedir. Yani herhangi bir arsanın üzerinde birden çok kişinin yada tüzel kişinin hak iddia etme durumu söz konusudur. Hisseli arsa satışlarında tapuda hissedar olan bütün sahipleri ortak karar alarak bu arsayı tek bir kişiye satabileceği gibi, herhangi bir hisse sahibi kişi kendine düşen hissesini başka bir şahsa da satabilir.

Burada önemli olan husus bu satış işleminde arsanın diğer ortaklarının muvafakatinin alınmasına gerek olmadığıdır. 

HİSSELİ ARSANIN SATIŞI NASIL YAPILIR?

Hisseli bir arsanın satışı 3 şekilde olabilir:

  • Paydaşlardan biri kendi payını başka bir paydaşa satabilir. 
  • Paydaşlardan biri yada bir kaçı kendi payını ortak olmayan dışarıdan başka bir kişiye satabilir. 
  • Bütün ortaklar bu mülkiyeti başka bir kişiye satabilir. 

Hissedarlar bu arsayı tek bir kişiye yada birden fazla kişiye satabilir. Ancak bu satış işleminin olabilmesi için bütün hissedarların tapuda olması gereklidir. Tapuda hazır bulunamayan hissedarlar vekaletname vererek de bu işlemi yaptırabilir. Satış işlemi için bütün sahiplerin anlaşması gereklidir.  

HİSSELİ ARSADA TEK BİR HİSSENİN SATIŞI

Bu arsalarda hisse sahibi kendi payına düşen hisseyi diğer hissedarların onayını almadan da her hangi bir kişiye satabilir. Yani diğer hissedarlardan onay almak zorun da değildir. Bu kişi sadece kendi payını satmaktadır. Ancak bu satış işleminde kanunların çizdiği belirli bir takım kıstaslar vardır. Bu satış işleminde öncelikle hissesini satmak isteyen kişi bu hisseyi diğer hissedarlara teklif etmek zorundadır.

HİSSELİ ARSA SATIŞINDA ŞUFA HAKKI

Hissesini satmak isteyen satıcının kendi payını öncelikle diğer hissedarlara sunmasına şufa hakkı denir.

HİSSELİ ARSA SATIŞINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Yukarıda belirttiğimiz şufa hakkı hisseli arsa satışında en önemli detaydır. Bu şekilde hissesini satan bir kişi şufa hakkı olarak arsasını diğer paydaşlara teklif edip, yazılı beyan ile satın almak istemediklerine dair beyan alsa dahi, şufa hakkı kaybolmaz.

Şufa hakkının ortadan kalktığı tek durum payın diğer ortaklara satılmasıyla ortadan kalkar. Örneğin :  bir arsanın 3 ortağı var. Bir ortak diğer ortaklardan sadece birine kendi payını sattığında şufa hakkı ortadan kalkar. Ancak dışarıdan bir kişiye sattığında kesinlikle şufa hakkı ortadan kalkmaz.

HİSSELİ ARSA ALIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLUN

Dolayısı ile hisseli bir arsa satın aldığınızda diğer ortaklar bu arsayı sizden geri alma hakkına sahiptir. Bunun için bu şekilde bir arsa alırken bu durumu göz önünde bulundurun. Diğer ortaklar ilk satış işleminde yazılı beyan vermiş olsalar dahi, dava açma hakkına sahiptir. Bunun için süre 3 aydır.

3 ay içinde parasını ödeyerek bu hisseyi satın alan kişiden arsayı geri alabilirler. Anlaşmazlık ortaya çıkarsa 2 yıl içinde dava hakkı vardır.

HİSSELİ ARSA ALIRKEN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE VE NOTER’DE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

Her şeye rağmen hisseli arsa almaya karar verdiyseniz eğer, Tapu işleminde ve noterde dikkat etmeniz gereken en önemli husus arsanın hangi bölümünün size ait olduğunu belirlemektir. Parsel tespiti yapmanız gereklidir yani. 

GAYRİMENKUL NEDİR?

Gayrimenkul kısaca taşınmaz mal olarak tanımlanabilir. Ev, arsa, dükkan, arazi, gemi gibi taşınmazların hepsi gayrimenkul olarak tanımlanmaktadır. Her mülkün kimlere ait olduğunu ifade eden resmi kayıt belgesine tapu denilir. Burada sizlerin bilmesi gereken nokta hisseli tapu ve müstakil tapu ayrımıdır.