Yeni Askerlik Süresi Ne Kadar? Askerlik Kaç Ay ve Kaç Gündür?

Askerlik Vazifesi hakkında hazırladığımız bu yazımızda "6 ay askerlik kaç gün", "acemi birliği kaç gün" ve "kısa dönem askerlik kaç gün" sorularının cevaplarını Askeralma Kanununa göre en doğru şekilde bu yazımızda cevapladık. Makalemizde bahsettiğimiz tarihler Milli Savunma Bakanlığının askerlik vazifesine tamamen uygun olarak hazırlanmış olup 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan değişikliklere uygun olarak askerlik süresi ne kadar sorunun cevabını aktarmıştır.  

Askerlik Süresi Ne Kadar 2021

Yeni askerlik sisteminde askerlik hizmet süresi  eğitim farkına bakılmaksızın herkes için eşit sürelere çekilerek lise mezunu olsun, üniversite mezunu olsun bütün askerler için 6 ay olarak belirlenmiştir. 

Kısa dönem askerlik uygulamasına tamamen son verilmiştir. Önceden Üniversite mezunları 6 ay süre ile kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirirken lise ve altı mezunu olanlar ise 18 ay bu vazifesini yerine getirirdi. Yeni uygulamada mezuniyet farkına bakılmaksızın bütün askerlerimiz için bu süre kesin olarak 6 aydır. 

Bedelli askerlik süresi 1 aydır. 

Ayrıca Vatani görevini yedek subay yada ast subay olarak yerine getirmek isteyen kişiler için askerlik süresi 12 aydır.  

Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Bilgi Almak İçin Bu Yazımızı İnceleyiniz: 

https://yeni-kimlik.com/askerlik-tecil-islemleri.html 

Askerlik Süresi Kaç Gün? 6 Ay Askerlik Kaç Gün Ediyor?

Bedelli yapmayan bütün askerler için askerlik süresi 6 ay olup, gün olarak 180 gündür. Bu sürenin ilk 1 (bir) ayı acemi birliği, diğer 5 (beş) ayı ise uzmanlık dönemidir. 

Acemi Birliği Kaç Gün?

Acemi birliği kaç gün sorunun cevabı 30 gündür.  

Kısa Dönem Askerlik Kaç Gündür?

Kısa dönem askerlik 1 aydır ve bu süre gün olarak 30 gündür. Kısa dönem askerlik vazifesi bedelli askerlik olarak ifade edilmektedir.  

Yedek Subay ve Ast Subayların Askerlik Süreleri Kaç Gündür?

12 aydır. 

https://yeni-kimlik.com/askerlik-yasi.html 

Askerlik çağı

 • Kanunda askerlik çağına da düzenleme getirildi. Buna göre nüfus kayıtlarına göre her erkek 20 yaşından gün aldığı yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren 41 yaşından gün aldığı yılın Ocak ayının birinci gününe kadar askerlik yapabilir. Askerlik çağı yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olacak şekilde üç dönemde yapılır.
 • Cumhurbaşkanı süreyi 5 yıla kadar uzatabilir ya da kısaltabilir. Savaş ya da benzeri durumlarda askerlik çağında olan kişiler askerlik hizmeti yapmak için silah altına alınabilirler.

Er Ve Erbaşlar İsteğe Bağlı Olarak Hizmet Sürelerini 6 Ay Uzatabilir

Er ve erbaşlar istedikleri takdirde askerlik sürelerini uzatabilirler. Bunun için disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi gereklidir. Askerliğini uzatanlara ilk 6 aylık ve ikinci 6 aylık dönem için ayrı terhis belgesi verilir. Ayrıca bu kişilere 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’na göre harçlık ödenir.

Yedek Subay Ve Yedek Astsubay Seçimleri

 • Türk Silahlı Kuvvetleri; 4 yıl ya da daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarını bitirenlerle yetkili makamların dengi olarak kabul ettiği yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan kişilerden ihtiyacı kadarını yedek subay olarak alabilir. İhtiyaç duyulan kadar yedek subay alındıktan sonra kalan kişiler yedek astsubay, erbaş ya da er olarak görevlerini yerine getirir.
 • Yedek astsubaylar ise iki yıl ya da daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarını bitirenler, yetkili makamların kabul ettiği yurt dışı öğrenim kurumlarını bitirenler arasından seçilir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri saydığımız kişiler arasından ihtiyaç duyduğu kadarını yedek astsubay olarak alır, kalanlar ise erbaş ya da er olarak görevlerine devam eder.

Bedelli Askerlik Kalıcı Hale Getirildi

Askerlik sisteminde yapılan değişikliklerden biri de bedelli askerlik konusunda oldu. Buna göre yeni sistem şu şekildedir;

 • Bedelli askerlik seferberlik ve savaş hallerinde uygulanamaz.
 • Bedelli askerlik yapacak kişilerin sayısını Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına göre belirler.
 • Bedel miktarı 240 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımının sonucunda bulunur.
 • Bedel miktarı peşin olarak alınır.
 • Bedeli ödeyenler 1 aylık temel eğitim alırlar ve askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bu yüzden bedelli askerlik süresi yeni sistemde 1 aydır.
 • Eğer istek sayısı bedelli askerlik için belirlenen sayıdan çok olursa, bedelli askerlik yapacak kişiler kurayla seçilir. Kura sonucu seçilen kişiler bu haklarından vazgeçerlerse bir daha bedelli askerlik yapma hakları olmayacak.
 • Bakaya olanlar, yoklama yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olanlar ya da saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamaz.

Dövizle Askerlik

Askeralma Kanunu’nun 38 ve 39. maddelerine göre dövizle askerlik hizmetiyle ilgili tüm yetki ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığındadır. Seferberlik ve savaş durumlarında ilgili maddeler uygulanamaz. Kanunun 38. maddesine göre;

 1. Çalışma izniyle birlikte oturma izni olan ya da doğrudan çalışma izni olan işçiler, işverenler ya da sanat mensubu sıfatı ile yurtdışında olanlar,
 2. Yabancı bandıralı gemilerde çalışan ve gemi adamı sertifikası olanlar,
 3. Çoklu vatandaşlık hakkı olanlar 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlik hizmetlerini erteleyebilirler.

Saydığımız maddeler içinde a ve b bentlerinde yurt içinde geçirilen süreler dışında en az 3 yıl süreli fiilen çalışma şartı vardır. Bu kişiler dövizle askerlik ücretini peşin olarak öderlerse askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar. Son kısım olan c bendinde ise en az 3 yıl boyunca yurtdışında fiilen bulunma şartı vardır. Bu kişilerde çalışma şartı aranmaz.

Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunanlara ve ödeme yapanlara, askerliğe elverişsiz hale gelme, vefat etme, Türk vatandaşlığından çıkma ya da Türk vatandaşlığını kaybetme durumlarında geri ödeme yapılmaz. Ödeme ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından yararlanmaktan vazgeçenlerin istekleri reddedilir.

Yeni Askerlik Sisteminde Erteleme Durumu

 • Geçici rahatsızlığı olan ya da hapiste olan kişiler: Bu kişilerin askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri mümkün değildir. Bu kişilerin hastalıkları düzelene ya da tahliye olana kadar askerlikleri ertelenir. Geçici hastalık sebebiyle tecil olanlar rapor bittiğinde tekrar muayene olurlar. Rahatsızlıkları 3 yıl boyunca devam eden kişiler hakkında askerliğe elverişli olup olmadıkları kararı verilir.
 • Hapiste olup öğrenci olan kişiler: Hapiste olan kişilerde, lise ya da dengi okullarda okuyanlar için 22 yaşını, yükseköğrenim ve meslek yüksekokullarında okuyanlar için 28 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla mezun olana ya da okuldan ilişik kesilene askerlik tecil edilir. Mezun olduğu okulun dengi ya da daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri tecil edilmez.
 • Yurtdışında okuyan kişiler: Bu öğrencilerin askerlikleri, Türkiye’deki yetkili makamlar tarafından onaylandıktan sonra ertelenir.
 • Öğrenciler: Lise ya da dengi okulları bitirenler 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları 25 yaşını, fakülte ya da yüksekokul ile meslek yüksekokulunu bitirenler 28 yaşını tamamlayana kadar askerliklerini erteleyebilirler.
 • Yüksekokul mezunu yükümlüler: 4 yıl ve daha uzun zamanlı yükseköğretim kurumlarını bitiren yükümlüler ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan kişiler bazı şartları yerine getirdikleri takdirde askerlik hizmetlerini 32 yaşına kadar tecil edebilirler.
 • Sanatçılar, sporcular ve bilim insanları: Bu kişiler askerliklerini 35 yaşına kadar erteleyebilirler.

Sonuç olarak yeni askerlik sistemi ile birlikte yönetmelikte pek çok şey değişti. Askerlik süresi, bedelli askerlik, tecil durumu ve dövizle askerlik gibi konularda yapılan düzenlemelerin tamamını sizlerle paylaştık.

https://yeni-kimlik.com/askerlik-yoklamasi-nedir.html