Askere Gitme Yaşı Kaçtır

Askerlik yaşı kaçtır? Kaç yaşında askere gidilmektedir? Bu makalemizde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik yaşıyla birlikte askerlik süresinden de bahsetmek istiyoruz? Kısa dönem askerlik ve uzun dönem askerlik sürelerinin kaç gün olduğunu ayrıntıları ile bu makalemizde anlatacağız.

Yazımızda bahsettiğimiz bütün hususlar şuan için yürürlükte olan yasa ve mevzuatlara uygun olarak anlatılmıştır.

Askerlik Yaşı Kaçtır?

Askerlik yaşı belirlenirken nüfus kayıtlarında yer alan yaşa göre belirlenir. Askerlik yaşı her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününe kadar sürer. Bu kapsamda, askerlik yaşı 20 yaşında başlamaktadır.

Soru: Bazı sitelerde askerlik yaşının 21 yaşından başladığı yazmaktadır? Bu konuda kafamız karışmış durumda. Hangi bilgiye güvenmemiz gereklidir?

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 2. Maddesinde askerlik yaşının kaç olduğu yukarıda belirttiğimiz gibi açıkça yazmaktadır. Belirttiğiniz sitelerde ki askerlik yaşının 21 olarak belirtilmesi askere gidilecek olan sürenin 21 yıl olmasıdır. Muhtemelen bu sitelerde ki editörler yasa ve mevzuatlara tam hakim olmadıklarından konuyu yanlış yorumlamışlardır.

  • 20 yaşına gelen her bir erkek vatandaş için askerlik yoklaması, muayene, sevk ve celp dönemleri başlar.
  • Askerlik çağına gelenlerin bilmeleri gereken 4 kavram vardır. Askerlik yoklama, askerlik muayene, sevk ve celp dönemleri. Bu kavramları kısaca açıkladıktan sonra bilmeniz gereken diğer hususları açıklamaya devam edeceğim.

Askerlik Yoklama : Askerlik yaşına gelen bir Türk Vatandaşının askere alınmasının uygun olup olmadığının incelenmesi işlemidir. Bireyin eğitim, sağlık gibi durumları incelenir. Sonucundan ya askere sevk edilir yada tecil eşlemi yapılır.

Askerlik yoklaması, yoklama kaçağı, bakaya, yoklama kaçağı ve bakaya cezaları ve itiraz yolları hakkında ayrıntılı bilgi almak için “Askerlik Yoklaması ve Bakaya” konulu yazımızı inceleyiniz.

Askerlik Muayenesi : Askere alınacak bireyin askerliğe elverişli olup olmadığının hekim tarafından muayene edilmesidir. Daha önceleri muayene işleminde muayene eden hekimin talep etmesi durumunda muayene olan birey tamamen soyunurdu. Ancak TSK Sağlık Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile bu uygulama yasal olarak son bulmuştur.

Eski yönetmeliğin “Sağlık muayenesi” başlıklı 5. maddesinde, “Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir” hükmü yer almaktaydı. Yönetmelikte ki bu bölüm “Yükümlülerin tam bir fizik muayeneleri yapılır, boy ve ağırlıkları tespit edilir” yönünde değiştirilerek “çıplaklık” şartına tamamen son verildi. .

Celp dönemi nedir?

Askerlik çağına gelmiş bir erkeğin nüfusa bağlı oldukları il veya ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları zamanı gösteren çizelgeye celp dönemi denir.

Askerlik Yaşı Ve Askerlik Tecil İşlemi

Yukarıda da ifade ettiğim gibi askerlik yaşı 20 yaşına basmaktır. Ancak yasada belirtilen sebeplerden dolayı askere çok daha ileri yaşlarda gidilebilir.

Öğrencilerin Askerliklerinin Tecil Ettirilmesi

1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35. Maddesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.
“Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmektedir.”

Soru : Üniversite de öğrenci iken 29 yaşına gelmeden örneğin 25 yaşında mezun olan bir kişinin askerliğinin 29 yaşına kadar ertelenebileceği bazı sitelerde yazmaktadır. Bu husus doğrumudur?

Kesinlikle yanlış bir hükümdür. 1111 Sayılı Kanunun 35. Maddesinde açıkça yazmaktadır ki: 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya kadar yada ilişik kesilinceye kadar ertelenir. Bu siteler yukarıda belirtmiştim mevzuatlara tam hakim olmadıklarından sizleri yanlış yönlendirebilmektedir.

Lisans Eğitimine devam edenlerin, mezun olanların, Yüksek Lisans yada doktora yapanların askerlik tecil işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için “Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir” konulu makalemizi okumanızı tavsiye ederim.

Yüksek Lisans öğrencileri 35 yaşına kadar eğitimleri devam ettiği mühletçe askerliklerini erteleyebilirler.

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.